Sawicki: 2009 rok był trudny dla rolników

Sawicki: 2009 rok był trudny dla rolników

Dodano:   /  Zmieniono: 
Marek Sawicki (fot. Wprost)Źródło:Wprost
Jednym z najważniejszych zadań resortu rolnictwa w 2010 roku jest nowelizacja ustawy o Agencji Nieruchomości Rolnych, która pozwoli na szybszą sprzedaż państwowej ziemi rolnikom - zapowiedział minister rolnictwa Marek Sawicki. Według Sawickiego projekt ustawy znajduje się w ostatniej fazie przygotowań. Wkrótce zakończą się uzgodnienia międzyresortowe w jej sprawie.
Sawicki zastrzegł jednocześnie, że praca nad nowymi przepisami nie będzie łatwa - projekt nowelizacji przewiduje bowiem, iż część dzierżawionych gruntów ma być przeznaczona na sprzedaż dla rolników indywidualnych, na powiększenie gospodarstwa. Prace nad tymi rozwiązaniami trwają już od dwóch lat.

Powalczymy o wyższe dopłaty

Kolejnym ważnym zadaniem dla resortu rolnictwa jest przegląd realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013. - Będziemy chcieli ujednolicić wymogi w działaniach PROW i uprościć wnioski, formularze, zmniejszyć liczbę koniecznych załączników - poinformował Sawicki. Minister podkreślił, że istotą sprawą będą rozmowy na forum UE na temat Wspólnej Polityki Rolnej. Poinformował, że w styczniu planowane jest spotkanie z ministrami rolnictwa krajów 12-tki w tej sprawie. Chodzi o wypracowanie takich rozwiązań, które pozwoliłyby na wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich we wszystkich krajach UE, a także o uproszczenie systemu naliczania tych płatności.

Niższe ceny, niższe dochody

Oceniając miniony rok, szef resortu rolnictwa powiedział, że był on trudny dla rolników - ceny większości produktów rolnych i dochody wielu gospodarstw spadały z powodu kryzysu. Sukcesem było natomiast uruchomienie wszystkich unijnych programów dla wsi i sprawne wypłacanie pieniędzy rolnikom. Zdaniem Sawickiego, do najważniejszych spraw załatwionych pomyślnie w starym roku należy zaliczyć uzyskanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji, tj. zgody na wypłacanie unijnych pieniędzy na wszystkie działania przewidziane w PROW. Dotychczas wypłaciła ona rolnikom ponad 18 mld zł. Resort chce, by w 2010 r. Agencja całkowicie nadrobiła opóźnienia powstałe "na starcie" realizacji PROW, przyspieszając wydawanie unijnych środków.

Chwalmy się polską żywnością

Sawicki zapowiedział, że w przyszłym roku przewiduje się kolejny nabór wniosków na dofinansowanie modernizacji gospodarstw. Prawdopodobnie będzie to ostatnia taka akcja, gdyż ministerstwo przewiduje, że w 2010 r. zostanie wyczerpana cała pula środków przeznaczonych na ten cel. Ponadto planowane jest przyjmowanie wniosków o dotacje na ułatwianie startu młodym rolnikom oraz o dofinansowanie mikroprzedsiębiortw na wsi, a także na tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem. Za najważniejszą ustawę, która weszła w życie w mijającym roku, Sawicki uznał ustawę o funduszach promocji. Jego zdaniem, zgromadzenie pieniędzy na promocję żywności pozwoli szerzej zaprezentować polskie produkty spożywcze w rynkach krajów trzecich np. w krajach azjatyckich czy arabskich, a to daje szansę na eksport i łatwiejszy zbyt produktów rolnych przez rolników.

PAP, arb