Rządowe zasiłki dla rodzin ofiar

Rządowe zasiłki dla rodzin ofiar

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Kolejne rodziny ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego otrzymały zasiłki przyznane przez rząd. Jak dotąd wojewodowie wypłacili zasiłki 64 osobom. Każda z rodzin otrzyma 40 tys. zł. Na ten cel rząd przeznaczył ponad 3,8 mln zł.
"Koordynatorzy w województwach są w stałym kontakcie z bliskimi ofiar. Do tej pory wojewodowie wypłacili zasiłki 64 osobom. Pomoc finansowa jest na bieżąco udzielana pozostałym rodzinom" - poinformowała rzeczniczka MSWiA Małgorzata Woźniak.

Każda z nich otrzymuje 40 tys. zł. "Bliscy ofiar sami określają kiedy i w jaki sposób pieniądze mają być przekazane - na konto bankowe czy do rąk własnych. Numery kont do wypłaty zasiłków są stopniowo podawane przez rodziny" - poinformowała Woźniak.

Rząd pokryje również koszty uroczystości żałobnych oraz koszty związane z pogrzebem osób, które zginęły w katastrofie samolotu. Rada Ministrów przeznaczyła na ten cel 20 mln zł.

Rząd będzie również rozpatrywał wnioski o przyznanie rent specjalnych. W pierwszej kolejności otrzymają je uczące się dzieci i młodzież oraz niepracujący małżonkowie ofiar katastrofy.

Oprócz wyżej wymienionej pomocy dodatkowe świadczenia otrzymają rodziny m.in. żołnierzy. Osobne świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

PAP, im