Pawlak będzie promował polską gospodarkę za 366 milionów złotych

Pawlak będzie promował polską gospodarkę za 366 milionów złotych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo Gospodarki przeznaczyło prawie 366 mln zł na promocję polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych. Środki będą pochodziły z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-13. Resort liczy, że obraz polskiej gospodarki za granicą zmieni się w wyniku promocji, zaplanowanej do 2015 r.

- Naszym marzeniem jest to, by siła polskiego eksportu była znacznie większa. Dziś jest tak, że trudno znaleźć polską specjalność. Nie ma marki, która wprost kojarzy się z Polską w większej liczbie krajów - tłumaczył decyzję o inwestycji w promocję wiceminister gospodarki Rafał Baniak podczas inauguracji projektu promocji polskiej gospodarki. W jego ocenie, nasza gospodarka jest "zamknięta", mimo istniejącej współpracy z zagranicą. - Pokazał to czas spowolnienia, kiedy stosunkowo mało odczuliśmy zmniejszenie globalnej wymiany handlowej - powiedział Baniak. - Polski eksport, osłabiony podobnie jak eksport krajów naszego regionu, nie zmniejszył w znacznym stopniu naszego wyniku gospodarczego - zaznaczył.

Z pomocą pieniędzy z unijnego programu Innowacyjna Gospodarka poprawie ulec ma wizerunek polskiej gospodarki wśród naszych partnerów zagranicznych, lepszy ma być dostęp do informacji o Polsce. Jednocześnie łatwiej będzie uzyskać wiedzę o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej poza naszymi granicami, z czego mogą skorzystać polscy eksporterzy. W wyniku podjętych działań ma nastąpić wzrost inwestycji polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych i rozwój priorytetowych branż w Polsce. Z programu promocji wspierany będzie udział Polski w targach zagranicznych i misjach handlowych. Przygotowywane są trzyletnie branżowe programy promocji i oraz ogólne programy promocji naszej gospodarki. Programy branżowe określą rodzaje i terminy działań promujących jedną branżę lub producentów towarów jednego rodzaju oraz rynki, na których będą prowadzone działania promujące.

W ramach ogólnych programów promocji Polski finansowane będą jednorazowe imprezy promujące Polskę i polską gospodarkę w kraju i za granicą. Zrealizowana zostanie kampania informacyjno-promocyjna w mediach zagranicznych, mająca na celu przedstawienie Polski jako kraju nowoczesnego, otwartego na nowe inwestycje i kontakty, kraju posiadającego własne specjalności eksportowe.

Przygotowanie działań promocyjnych poprzedzone będzie badaniami wizerunkowymi w krajach, które będą priorytetowymi rynkami docelowymi dla polskich produktów. Wyniki tych badań pozwolą dopasować i odpowiednio zaplanować kampanie informacyjno-promocyjne o Polsce na arenie międzynarodowej. Powstanie również portal internetowy, który zintegruje rozproszone obecnie zasoby informacyjne o polskiej gospodarce i jej rynkach zagranicznych. Ma to ułatwić nawiązywanie kontaktów biznesowych między polskimi i zagranicznymi firmami. 

PAP, arb

 0

Czytaj także