Orlen nie musi płacić 14 milionów kary

Orlen nie musi płacić 14 milionów kary

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i karę w wysokości 14 mln zł nałożoną na PKN. Według sądu PKN nie nadużył pozycji dominującej na rynku glikolu monoetylowego - podał PKN w czwartkowym komunikacie.
- W ogłoszonym wczoraj wyroku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił odwołanie PKN Orlen i uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd tym samym uchylił karę w wysokości 14 milionów złotych nałożoną na PKN Orlen przez Prezesa UOKiK - napisano w komunikacie.

- Ponadto, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się z argumentacją PKN Orlen, iż decyzja Prezesa UOKiK dotknięta jest istotnymi wadami prawnymi i niezbędne jest jej wyeliminowanie z obrotu prawnego, a PKN Orlen nie nadużył pozycji dominującej na rynku glikolu monoetylowego - dodano. Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest prawomocny.

pap, ps