Sąd oddalił czwarty pozew Agrofert Holding wobec PKN Orlen

Sąd oddalił czwarty pozew Agrofert Holding wobec PKN Orlen

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sąd Arbitrażowy oddalił czwarte i największe roszczenie wytoczone wobec PKN Orlen przez Agrofert Holding w związku z prywatyzacją Unipetrolu w 2005 r. Jak poinformowało w czwartkowym komunikacie biuro prasowe płockiego koncernu, decyzja Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Izbie Rolnej jest ostateczna i wykonalna.
Pozew wniesiony przez Agrofert Holding przeciwko PKN Orlen dotyczył zapłaty odszkodowania z tytułu rzekomych szkód będących - według Agrofert - wynikiem nieuczciwej konkurencji, bezprawnego naruszenia dobrego imienia czeskiego holdingu oraz niewykonania zobowiązań umownych wynikających z umów podpisanych w latach 2003-04 w wysokości około 3 mld 144 mln zł.

Sąd Arbitrażowy oddalając w całości wszystkie roszczenia Agrofert zobowiązał czeski holding do pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez PKN Orlen. - Decyzja sądu arbitrażowego potwierdza stanowisko prezentowane przez zarząd od początku tego sporu, że w sprawie umów zawartych z Agrofert Holding PKN Orlen działał zgodnie z prawem i w interesie spółki. To ważna decyzja, która pozwoli nam przystąpić do szybszej realizacji strategicznych planów rozwoju naszego biznesu w Czechach - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PKN Orlen Jacek Krawiec.

W maju 2005 roku PKN Orlen nabył 62,99 proc. akcji Unipetrolu. W latach 2003 i 2004 poprzedni zarząd płockiego koncernu podpisał umowy, w których zobowiązał się do sprzedaży części aktywów czeskiego Unipetrolu dwóm podmiotom - Agrofert miałby kupić spółki związane z produkcją rolną, a amerykański ConocoPhilips miałby nabyć do jednej trzeciej stacji benzynowych. Niewykonanie umów zagrożone było karami umownymi. Oba porozumienia, objęte klauzulą tajności, nie zostały zrealizowane.

W połowie sierpnia 2005 r. ówczesny prezes PKN Orlen Igor Chalupec poinformował, że spółka utworzyła 376 mln zł rezerwy na pokrycie ryzyka związanego z umowami zawartymi z Agrofert Holding oraz ConocoPhilips dotyczącymi sprzedaży części aktywów Unipetrolu. W sumie PKN Orlen wygrał trzy z czterech postępowań arbitrażowych zainicjowanych przez Agrofert. Na podstawie decyzji sądu, - jak podał płocki koncern - 90 proc. łącznej kwoty odszkodowań dochodzonych przez Agrofert Holding od PKN Orlen w postępowaniach arbitrażowych uznanych zostało za bezpodstawne.

W lipcu 2009 r. PKN Orlen podał, że Sąd Arbitrażowy wydał orzeczenia w trzech sprawach z powództwa Agrofert Holding. W pierwszej sprawie PKN Orlen został zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 77,2 mln euro wraz z odsetkami w kwocie 28,3 mln euro oraz kosztami postępowania. Dwa pozostałe pozwy wobec PKN Orlen - o zapłatę kary umownej 77,2 mln euro oraz o zapłatę kary umownej 15,8 mln euro - zostały oddalone.

PKN Orlen we wszystkich czterech postępowaniach przed czeskim Sądem Arbitrażowym reprezentowany był przez kancelarię Hogan Lovells Prague.

pap ,ps

 0

Czytaj także