Leasing będzie droższy

Leasing będzie droższy

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Leasing będzie droższy: do podstawy opodatkowania umowy leasingu należy bowiem włączyć koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu - uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Poszerzony, siedmioosobowy skład NSA rozpatrywał tzw. pytanie prawne sądu, który miał rozstrzygnąć spór firmy leasingowej z wrocławską Izbą Skarbową. Chodziło o VAT od umów leasingu.
VAT w wysokości 22 proc. (od 1 stycznia - 23 procent), jest zwykle doliczany do rat leasingowych. Wrocławski fiskus uznał, że podstawę opodatkowania należy powiększyć o koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu, który także jest doliczany do rat. Według organów skarbowych jest on nierozerwalnie związany z leasingiem. Firmy leasingowe robią jednak inaczej: nie wliczają VAT do podstawy opodatkowania, bo usługa ubezpieczenia jest z tego podatku zwolniona. Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko organów podatkowych.

Spółka zaskarżyła wyrok do NSA w Warszawie. Sąd po rozpatrzeniu wniosku uznał, że sprawę powinien wyjaśnić w uchwale poszerzony skład NSA. W dotychczasowym orzecznictwie jest bowiem zbyt dużo rozbieżności i występują dwa poglądy. Pierwszy z nich zakłada, że leasing i ubezpieczenie to kompleksowa usługa, która podlega jednej, podstawowej stawce VAT, właściwej dla leasingu. Zgodnie z drugim poglądem, kosztów ubezpieczenia nie można wliczać do podstawy opodatkowania leasingu, gdyż usługa ta jest odrębna od ubezpieczenia. Ostatecznie NSA orzekł, że koszt ubezpieczenia ma być włączany do podstawy opodatkowania leasingu. - Sąd uznał, że w sytuacji, gdy firma leasingowa świadczy usługę leasingu i obciąża klienta za tę usługę, a odrębnie od tego zawiera umowę ubezpieczenia przedmiotu leasingu i refakturuje na klienta koszty tej usługi, to koszt usługi ubezpieczenia powinien być ujęty w podstawie opodatkowania usługi leasingu - tłumaczył Tomasz Michalik, partner w firmie doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Dodał, że zdaniem sądu jest to rodzaj świadczenia złożonego, którego zasadniczym elementem jest usługa leasingu.

Michalik przyznał, że w efekcie uchwały NSA firmy leasingowe będą obciążać swoich klientów dodatkowym VAT-em. Nie ma przy tym znaczenia, czy przedmiotem leasingu jest nieruchomość, samochody, czy inne urządzenia. Zaznaczył jednak, że leasingobiorcy najczęściej będą mogli odliczyć VAT od podatku. Prawnik zwrócił też uwagę, że w UE trwają prace nad zmianą dyrektywy unijnej, która reguluje te kwestie. Zgodnie z jej projektem, jeżeli ubezpieczenie jest elementem większej całości, to powinno być traktowane na zasadach właściwych dla usługi.

PAP, arb

 1

Czytaj także