Wójtowie chcą powiedzieć premierowi, że nie chcą kopalni

Wójtowie chcą powiedzieć premierowi, że nie chcą kopalni

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czy premier odwiedzi dolnośląskie gminy? (fot. WPROST) Źródło: Wprost
Wójtowie sześciu gmin sprzeciwiający się planom budowy kopalni odkrywkowej pod Legnicą zapraszają do siebie premiera Donalda Tuska. Liczą, że sprawą zainteresują rząd, a nie tylko Parlament Europejski.
We wrześniu 2009 r. mieszkańcy gmin, na terenie, których miałaby powstać kopalnia opowiedzieli się w referendach przeciw eksploatacji złóż węgla brunatnego. Należą one do najbogatszych w Polsce - szacuje się je na 15 mld ton. Przeciwnicy odkrywki - samorządowcy i mieszkańcy - zrzeszyli się w Społecznym Komitecie "STOP Odkrywce". Samorządowcy twierdzą, że już dwukrotnie zapraszali ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, który "odmówił wizyty i spotkania z mieszkańcami". - Być może czas oraz więcej zrozumienia dla mieszkańców regionu znajdzie przełożony ministra, premier Donald Tusk - zastanawiają się.

25 stycznia petycją w sprawie planów budowy odkrywki, podpisaną przez 6 tys. osób, zajmował się Parlament Europejski. Przewodnicząca unijnej Komisji Petycji Erminia Mazzoni zapowiedziała, że zwróci się do polskiego rządu z pytaniem m.in. o informacje na temat strategii energetycznej do 2030 r. - Byłoby czymś niezwykle dziwnym, wręcz wykraczającym poza demokratyczne standardy by czas dla samorządowców i zgłaszanych przez nich problemów znaleźli jedynie przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, a nie premier polskiego rządu - podkreślają sygnatariusze zaproszenia wysłanego do szefa rządu.

Ministerstwo Gospodarki uspokaja mieszkańców podlegnickich gmin, że zapisy "Programu działań wykonawczych na lata 2009-2012", stanowiące załącznik nr 3 do Polityki energetycznej, nie przesądzają o przeznaczeniu terenów pod Legnicą do eksploatacji odkrywkowej. Resort podkreśla, że decyzję o budowie kopalni podejmie inwestor komercyjny, po uzyskaniu od ministra środowiska w uzgodnieniu z resortem gospodarki koncesji na wydobycie. Według ministerstwa gospodarki, udzielenie koncesji wymaga też uzgodnienia z właściwym wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta, w oparciu m.in. o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do tej pory żaden inwestor nie wystąpił z wnioskiem o koncesję do ministerstwa środowiska.

Samorządowcy wskazują, że plany budowy odkrywki odstraszają inwestorów. - Dziś mamy problemy ze sprzedażą działek, ponieważ inwestorzy nie wiedzą, czy w przyszłości nie zostanie tu wprowadzona ochrona złoża - twierdzi Rogowska. Gospodarze sześciu podlegnickich gmin zarzucają stronie rządowej, że nierzetelnie przeprowadziła konsultacje społeczne, oraz nie uwzględnia referendum, w którym niemal wszyscy głosujący opowiedzieli się przeciw odkrywce.

PAP, arb