Miller: nie zabierzemy pieniędzy żołnierzom ani policjantom

Miller: nie zabierzemy pieniędzy żołnierzom ani policjantom

Dodano:   /  Zmieniono: 6
Jerzy Miller (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Szef MSWiA Jerzy Miller zapewnił, że zmiany w wypłacaniu pensji za zwolnienia lekarskie dla funkcjonariuszy i żołnierzy nie oznaczają obniżki ich wynagrodzenia. Związkowcy oczekują dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie.

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy obniżającej zasiłki chorobowe służb mundurowych i żołnierzy. Mieliby oni dostawać - tak jak cywile - zamiast 100 proc., tylko 80 proc. pensji. Oszczędności powstałe w wyniku zmniejszenia uposażeń mają być przeznaczone na fundusz nagród i zapomóg. - Zmiana, która wczoraj została przedyskutowana przez Radę Ministrów, jest zmianą racjonalną. Żadnej ze służb nie zabrano ani złotówki z funduszy przeznaczonych na wynagrodzenia. Ustalono tylko zasadę, że ten, kto jest chory, a choroba nie jest związana z wykonywaniem jego pracy, będzie otrzymywał pensję w wysokości 80 proc. swojego regularnego wynagrodzenia - tłumaczył szef MSWiA Jerzy Miller. Minister podkreślił, że takie rozwiązanie dotyczy w Polsce wszystkich zawodów i w związku z tym "nie jest to gorsze potraktowanie ludzi, którzy noszą mundury, tylko zrównanie ich w prawach z pozostałymi pracującymi". - Pieniądze, które dzięki temu pozostaną w gestii odpowiednich służb, są przeznaczane na inne formy wynagrodzenia, głównie na nagrody. Przecież funkcjonariusza, który jest chory, ktoś inny musi zastąpić. To nie jest tak, że można pozostawić nieobsadzony komisariat policji czy nieobsadzone przejście graniczne - zauważył minister.

Wcześniej w kancelarii premiera odbyło się kolejne posiedzenie rządowo-związkowego zespołu zajmującego się reformą służb mundurowych m.in. zmianami w emeryturach. Jednym z tematów były zmiany w wypłacaniu L4. Według przewodniczącego NSZZ Policjantów Antoniego Dudy, ustalono jedynie, że do 3 marca w MSWiA odbędzie się spotkanie przedstawicieli wszystkich formacji mundurowych w celu omówienia szczegółów przyjętych przez rząd założeń. Duda zaznaczył, że od przebiegu tych rozmów będzie zależało, czy strona związkowa zawiesi rozmowy z przedstawicielami rządu w sprawie reformy.

Projektowane przepisy mają dotyczyć funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych. Obniżenie uposażenia w związku z chorobą nie będzie dotyczyło funkcjonariuszy i żołnierzy m.in. w przypadku niezdolności do służby z powodu wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby, wypadków w trakcie wykonywania czynności służbowych, choroby w czasie ciąży, poddania się badaniom lekarskim koniecznym dla dawców komórek, tkanek i narządów, a także niezdolności do służby powstałej podczas misji zagranicznych. Według propozycji rządu przebywanie na zwolnieniu będzie wpływać na wysokość nagrody rocznej - proporcjonalnie do czasu przebywania na chorobowym. Obniżenie uposażenia z powodu zwolnienia lekarskiego nie będzie podstawą do zmniejszenia wysokości innych świadczeń pieniężnych związanych ze służbą i naliczenia świadczeń emerytalnych.

PAP, arb
 6

Czytaj także