Irlandczykom kurczy się PKB

Irlandczykom kurczy się PKB

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. Wikipedia)
Irlandzkie PKB w 2010 r. skurczyło się o 1 proc. licząc rok do roku. Gospodarka tego kraju zmalała trzeci rok z rzędu - ogłosił Centralny Urząd Statystyczny (CSO).
Spadek PNB (Produkt Narodowy Brutto, który mierzy wartości dóbr i  usług wytworzonych przez obywateli oraz przez osoby prawne, niezależnie, czy działają w kraju, czy za granicą, pomija dochody obcokrajowców w tym państwie) - wyniósł 2,1 proc. licząc rok do roku. W 2009 r. PKB skurczyło się o 7,6 proc., zaś PNB o 10,7 proc.

Przemysł był jedynym sektorem, w którym odnotowano w ubiegłym roku wzrost. Produkcja przemysłowa, z wyjątkiem budownictwa, wzrosła o  13,2 proc. Wzrost produkcji był widoczny w eksporcie, który wzrósł o 24,5 proc.

Budownictwo - pierwsze weszło w recesję w połowie 2008 r. - w 2010 r. zmalało o 31,8 proc. Wydatki rządowe w 2010 r. były niższe o 2,2 proc., zaś indywidualna konsumpcja -  stanowi blisko dwie trzecie popytu krajowego - spadła o 1,2 proc. Rolnictwo skurczyło się o 6 proc., a usługi o 2,7 proc.

zew, PAP

 0

Czytaj także