Wychowujesz dziecko? ZUS i tak zapłacisz

Wychowujesz dziecko? ZUS i tak zapłacisz

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. sxc.hu Źródło:FreeImages.com
Osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne - orzekł Trybunał Konstytucyjny.
Trybunał rozpatrywał skargę konstytucyjną Magdaleny P., która w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego i przebywania na urlopie wychowawczym pozostawała w stosunku pracy i jednocześnie prowadziła działalność gospodarczą. Skarżąca uważała za niedopuszczalne zróżnicowanie obowiązku opłacania składek przez osoby fizyczne przebywające na urlopie wychowawczym z dwóch tytułów - łączenia działalności gospodarczej z pracą na podstawie umowy o pracę oraz aktywności zawodowej realizowanej wyłącznie w ramach stosunku pracy.

Trybunał orzekł, że skarżony przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który w odniesieniu do przebywających na urlopie wychowawczym osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i pozostających zarazem w stosunku pracy przewidywał pierwszeństwo obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, jest zgodny z konstytucją. W części dotyczącej zarzutów dotyczących okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego postępowanie Trybunał umorzył postępowanie, ponieważ wskutek wejścia w życie nowelizacji z 2009 r. skarga straciła aktualność i - jak uznał Trybunał - kwestionowane unormowanie nie oddziałuje już niekorzystnie na prawa konstytucyjne skarżącej.

PAP, arb