"Potrzebujemy prawdziwej unii gospodarczej"

"Potrzebujemy prawdziwej unii gospodarczej"

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. sxc
Szef Rady Europejski Herman Van Rompuy chce umożliwić emisję wspólnych papierów dłużnych państw euro w przyszłości, kiedy euroland wzmocni dyscyplinę - wynika z projektu raportu o możliwych zmianach traktatowych, jaki przygotowano na szczyt UE w Brukseli.

Ujawniony projekt dokumentu pod tytułem "W kierunku silniejszej unii gospodarczej" mówi o "otwarciu w długoterminowej perspektywie możliwości rozwoju w kierunku wspólnej emisji" papierów dłużnych, kiedy już zdecydowanie wzmocniona zostanie dyscyplina finansów publicznych państw strefy euro i z zachowaniem "surowych reguł". Chodzi o raport, który Van Rompuy wraz z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso mają przedstawić przywódcom państw unijnych na szczycie 8-9 grudnia. Chodzi w nim o ewentualne zmiany w  traktacie UE, tak, aby wzmocnić zarządzanie gospodarcze i dyscyplinę finansów publicznych państw strefy euro. Do przygotowania raportu zobowiązali Van Rompuya przywódcy na poprzednim szczycie UE w  październiku. Nalegały na to zwłaszcza Niemcy.

- Przemiana strefy euro w kierunku prawdziwej unii gospodarczej wymaga dodatkowych działań w zakresie integracji, w kierunku "nowego układu fiskalnego" (new fiscal compact) - głosi raport. - Aby przywrócić zaufanie rynków do strefy euro oraz zapewnić polityczną stabilność mechanizmów solidarności, kluczowe jest zwiększenie wiarygodności naszych zasad budżetowych (deficytu i długu) - napisano.

W raporcie datowanym na 6 grudnia Van Rompuy stwierdza, że  zaostrzenie nadzoru fiskalnego nad strefą euro można osiągnąć poprzez niewielkie i szybkie zmiany traktatu UE, a dokładnie zmianę protokołu 12. Traktatu z Lizbony. To, jak przekonuje raport, można osiągnąć uproszczoną procedurą ratyfikacji, czyli przez parlamenty narodowe w  większości państw UE, a nie na drodze referendów. Taka procedura wymaga też jedynie konsultacji, a nie zgody KE i Parlamentu Europejskiego. W  raporcie nie wyklucza się, że zmiany wymagałyby też rozporządzenia dotyczące Paktu Stabilności i Wzrostu, które ustalają zasady utrzymywania długu poniżej 60 proc. w relacji do PKB, a deficytu poniżej 3 proc. PKB. Raport mówi też o wpisaniu do konstytucji narodowych tzw. złotej zasady dotyczącej utrzymywania zrównoważonego budżetu w  perspektywie średniookresowej.

Celem jest osiągnięcie "nowego układu fiskalnego", tak, aby kraje euro były silnie związane zasadami deficytu budżetowego i długu, co - jak interpretuje Reuters - będzie pierwszym krokiem w kierunku umożliwienia Europejskiemu Bankowi Centralnemu prowadzenia bardziej zdecydowanych akcji skupowania obligacji zagrożonych państw strefy euro.

eb, pap

eb, pap
 0

Czytaj także