Grecja zmusi posiadaczy obligacji do nieopłacalnej wymiany?

Grecja zmusi posiadaczy obligacji do nieopłacalnej wymiany?

Dodano:   /  Zmieniono: 
W Grecji trwają protesty przeciwko oszczędnościom (fot. EPA/SIMELA PANTZARTZI /PAP) 
Rząd Grecji zapowiedział zgłoszenie w parlamencie projektu ustawy, która zmusiłaby prywatnych posiadaczy greckich obligacji do ich wymiany na papiery o niższej wartości, gdyby skala dobrowolnego udziału w tej operacji okazała się niedostateczna.
- Grecki rząd skieruje wkrótce do parlamentu projekt ustawy, która w  razie uchwalenia wprowadzi ustaloną przez Radę Ministrów Republiki Greckiej klauzulę wspólnego działania w odniesieniu do wymagalnych, wyemitowanych na podstawie greckiego prawa obligacji Republiki Greckiej - głosi komunikat ministerstwa finansów.

- Jeśli zostanie uchwalona, ustawę tę można będzie w razie potrzeby użyć przy realizowaniu transakcji PSI (private sector involvement -  uczestnictwa sektora prywatnego) w celu osiągnięcia takiego ich poziomu, jaki przewiduje komunikat ze szczytu Unii Europejskiej z 26 października 2011 roku - dodał resort finansów. Jak zaznacza agencja dpa, takie posunięcie greckiego rządu było oczekiwane, a usankcjonowało je osiągnięte w nocy z 20 na 21 lutego porozumienie ze skupiającym znaczną część największych światowych banków komercyjnych Instytutem Finansów Międzynarodowych (IIF).

 

Przyjęty na październikowym szczycie UE model konwersji greckiego zadłużenia przewiduje jego zmniejszenie z obecnych około 160 proc. produktu krajowego brutto do 120 proc. PKB w roku 2020. Od tygodni pojawiają się spekulacje, że mimo zasadniczej zgody na  konwersję mogą się jej przeciwstawić przede wszystkim fundusze hedgingowe. Nie jest wykluczone, że w razie uchwalenia ustawy zostanie ona przez te fundusze zaskarżona, ale nie powinno to zablokować działań greckiego rządu w wymiarze krótko- i średnioterminowym.

ja, PAP