TVP: niech rząd zmusi Polaków do płacenia abonamentu

TVP: niech rząd zmusi Polaków do płacenia abonamentu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Juliusz Barun i Stanisław Jakiełek (fot. PAP/Bartłomiej Zborowski)
Stratą w wysokości 88 mln zł TVP zamknęła rok 2011. Plan na ten rok przewiduje stratę 60 mln zł. Władze spółki zaapelowały do ministrów finansów i skarbu państwa, by podjęli "skuteczne działania" w sprawie finansowania TVP ze środków publicznych.

Listy do ministra finansów, Jacka Rostowskiego, oraz ministra skarbu państwa, Mikołaja Budzanowskiego, zaprezentowali na wspólnej konferencji prasowej prezes TVP Juliusz Braun oraz przewodniczący rady nadzorczej spółki Stanisław Jekiełek.

W ocenie władz TVP niezależnie od poszukiwania rozwiązań możliwych do  wprowadzenia w perspektywie kilku lat niezbędne jest wykorzystanie już dziś mechanizmów skutecznego egzekwowania opłat zgodnie z obowiązującym prawem. "Konieczne jest w szczególności uaktywnienie Poczty Polskiej oraz urzędów skarbowych w procesie ściągania bieżących i zaległych opłat abonamentowych" - napisano.

Poczta Polska musi lepiej pobierać abonament

Zgodnie z prawem poborem abonamentu zajmuje się Poczta Polska. W  ocenie władz TVP robi to jednak w sposób niewystarczający. Jak powiedział Braun, sytuacja ta jest niezrozumiała, bo pocztowa spółka zarabia na tym 6 proc. ogólnej kwoty abonamentu. Dopytywany, czy TVP rozważa wystąpienie przeciwko Poczcie Polskiej na drogę sądową, prezes TVP powiedział, że nie jest to wykluczone. Zaznaczył jednak, że  partnerem pocztowej spółki w tym zakresie jest raczej KRRiT, której ta  przekazuje środki z abonamentu.

Braun i Jekiełek podkreślili, że w marcu 2010 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w stosunku do opłaty za abonament radiowo-telewizyjny i kary z tytuły używania niezarejestrowanego odbiornika "egzekucja jest dopuszczalna i z punktu widzenia obowiązującego prawa możliwa".

W listach do ministrów podkreślono, że system finansowania Telewizji Polskiej ze środków abonamentowych od wielu lat nie funkcjonował prawidłowo, jednak w 2007 r. doszło do jego całkowitego załamania. W  2007 r. TVP otrzymała z abonamentu 515 mln zł, zaś w roku ubiegłym - 205 mln zł. Szacunki spółki na ten rok mówią o 250 mln zł.

76 proc. przychodów TVP pochodzi z reklam i sponsoringu

W 2011 r. środki z abonamentu stanowiły zaledwie 13 proc. przychodów TVP. 76 proc. przychodów to wpływy z reklam i sponsoringu. Jak podkreślił podczas konferencji Braun, na tym tle Polska jest ewenementem w Europie. We wszystkich pozostałych państwach Unii Europejskiej udział finansowania publicznego w przychodach nadawców publicznych znacznie przekracza 50 proc. Dodatkowo TVP traci ok. 230 mln zł rocznie z powodu ustawowych zwolnień niektórych grup społecznych z płacenia abonamentu.

W pismach do ministrów zaznaczono także, że maleją wpływy TVP z  reklam (w stosunku do 2008 r. o prawie 220 mln zł). Powodem tego są zarówno niższe wydatki reklamodawców, jak i wzrost znaczenia kanałów tematycznych na tym rynku. Dodatkowo TVP - w przeciwieństwie do nadawców komercyjnych - nie może przerywać audycji reklamami. Spowodowany tym ubytek wpływów spółka szacuje na 380 mln zł w ciągu roku.

W ostatnich dwóch latach stan zatrudnienia TVP zmniejszył się

Władze TVP podkreśliły, że od 2010 r. w spółce wdrażany jest program restrukturyzacji, obejmujący m.in. redukcję zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń, czy zbycie zbędnych nieruchomości. W ostatnich dwóch latach stan zatrudnienia w TVP zmniejszył się o ponad 650 osób, obecnie spółka zatrudnia ok. 3560 pracowników. Dla porównania, BBC i niemiecka telewizja publiczna zatrudniają każda po 20 tys. "Jeśli TVP ma być także producentem, zatrudnienia nie da się zmniejszyć jeszcze bardziej. Zarząd nie planuje w tym roku zwolnień grupowych" - podkreślił Braun.

Zgodnie z prawem opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Osoby fizyczne uiszczają miesięcznie jedną opłatę (radiową lub  radiowo-telewizyjną), niezależnie od liczby używanych odbiorników w  gospodarstwie domowym lub w samochodzie. Podmioty gospodarcze, urzędy itp. są zobowiązane płacić abonament za każdy posiadany odbiornik.

Tylko 1 mln osób regularnie płaci abonament

Na ok. 13 mln istniejących w Polsce gospodarstw domowych abonament regularnie płaci obecnie niespełna milion. Regularnie płacących odbiorców instytucjonalnych jest zaledwie 175 tys. Zidentyfikowane zaległości Polaków z tytułu nieopłacania abonamentu rtv sięgają 2,1 mld zł.

Opracowanie do końca sierpnia projektu nowej ustawy medialnej w marcu zadeklarował minister administracji i cyfryzacji Michał Boni. Jak mówił, określenia na nowo wymaga m.in. definicja misji publicznej i  znalezienie sposobu finansowania mediów publicznych. Minister kultury i  dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski deklarował, że ani w tym, ani w  przyszłym roku nie zmienią się zasady finansowania mediów publicznych ze środków z abonamentu rtv. Zaznaczył jednak, że możliwe jest rozwiązanie doraźne, np. przeznaczanie określonych kwot wprost z budżetu państwa na realizacje programów, które zostaną zdefiniowane jako misyjne.

is, PAP

 0

Czytaj także