Rolniku, chcesz pieniędzy z UE? Masz dwa tygodnie na złożenie wniosku

Rolniku, chcesz pieniędzy z UE? Masz dwa tygodnie na złożenie wniosku

Dodano:   /  Zmieniono: 
O dopłaty z UE będzie się starać niemal 1,5 miliona rolników (fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
Do 15 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2012 r. Jak dotąd takie dokumenty złożyło 478 tys. rolników. W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie ubiegało się ok. 1,35 mln rolników.

- Spodziewany się, że do 15 maja do Agencji wpłynie jeszcze ok. 900 tys. wniosków. W związku z wymarznięciami część rolników wstrzymuje się z ich dostarczeniem i czeka, aż wzejdą zasiewy - poinformował Paweł Wojcieszak z Departamentu Komunikacji Społecznej ARiMR. Dodał, że w tym roku złożono więcej wniosków niż w analogicznym okresie 2011 r.

Dopłaty dla górali...

Rolnik starający się o dopłaty bezpośrednie może starać się o dopłaty z tytułu gospodarowania na terenach górskich (ONW) oraz o tzw. płatności rolnośrodowiskowe za 2012 r. O te płatności można się ubiegać, wypełniając jeden wniosek. Można go dostarczyć bezpośrednio do biura powiatowego Agencji albo przekazać przez internet. Wojcieszak zaznaczył, że przekazywanie wniosków drogą elektroniczną nie jest popularne w naszym kraju. Na razie z takiej możliwości może skorzystać trochę ponad 3 tys. rolników (wcześniej trzeba uzyskać login z  biura powiatowego ARiMR). Dodał, że podobnie słabe rezultaty uzyskano we Francji, gdzie mimo przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej, zaledwie 3 proc. rolników przesłało wnioski o  te dopłaty przez internet.

Mniej więcej 700 tys. rolników ubiega się rocznie o dopłaty ONW. Wysokość pomocy finansowej zależy m.in. od warunków klimatycznych i ukształtowania terenu. Na obszarach nizinnych stawka ONW - w pierwszej strefie - wynosi 179 zł za ha, w drugiej strefie (przy pochyłościach terenu przekraczających 12 stopni) - 264 zł za ha. Na  obszarach górskich, do których zalicza się gminy, gdzie ponad połowa użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m., rolnik otrzymuje 320 zł za ha. Dodatkowe wsparcie przysługuje też rolnikom prowadzącym tzw. programy rolno-środowiskowe, np. zajmującym się rolnictwem ekologicznym, prowadzącym ekstensywną gospodarkę na łąkach i pastwiskach czy  zajmującym się ochroną środowiska.

...plantatorów tytoniu...

W 2012 r. ARiMR będzie finansowała więcej rodzajów płatności niż w  ubiegłym roku. Po raz pierwszy rolnicy będą mogli ubiegać się o dopłatę do tytoniu. Będą one przysługiwały producentom tytoniu typu Virginia i  Burley oraz tzw. odmian ciemnych. ARiMR przejmuje - po raz pierwszy - od Agencji Rynku Rolnego przyznawanie tzw. płatności uzupełniającej, która przysługuje producentom tytoniu i skrobi.

...i hodowców owiec

Rolnicy nadal mogą wnioskować o dopłaty do chowu owiec, w tym po raz pierwszy z dwóch województw: świętokrzyskiego i łódzkiego. Oprócz tego dopłaty przysługują także rolnikom z Podkarpackiego, Małopolskiego, Śląskiego, Opolskiego, Dolnośląskiego. Kolejnym tegorocznym novum jest zmiana zasad przyznawania dopłat do owoców miękkich (malin, truskawek). W sumie na jednym formularzu rolnik może starać się w 2012 r. o  przyznanie dopłaty do: ziemi (jednolita płatność obszarowa), do grupy upraw podstawowych (np. zbóż), do uprawy chmielu oraz roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (tzw. płatność zwierzęca), jak również do tytoniu, skrobi, uprawy roślin strączkowych i motylkowych, uprawy buraków (płatność cukrowa), pomidorów, owoców miękkich, do chowu krów oraz owiec.

PAP, arb