MFW chwali Polskę. "Radzi sobie lepiej niż myśleliśmy"

MFW chwali Polskę. "Radzi sobie lepiej niż myśleliśmy"

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Minister finansów Jacek Rostowski (fot. PAP/Radek Pietruszka)
- Biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową, Polska gospodarka radzi sobie lepiej niż zakładaliśmy - poinformowali przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Lepsze wyniki Polski to zasługa bardzo silnych fundamentów polskiej gospodarki, odbudowy popytu krajowego oraz zarządzania makroekonomicznego - uznało MFW. Julie Kozak z MFW mówiła, że Fundusz podtrzymał prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2012 r. na poziomie 2,6 proc. - Ryzyka dla prognozy wynikają z czynników zewnętrznych - oceniła.

MFW prognozuje też dalszą redukcję deficytu sektora finansów publicznych. - Nasz zespół prognozuje dalszą redukcję deficytu sektora finansów publicznych do 3,1 proc. PKB w 2012. To rozpoczęłoby wejście na ścieżkę obniżania długu publicznego - oceniło MFW.

"Dobrze, że Polacy będą później przechodzić na emeryturę"

Eksperci MFW pozytywnie ocenili reformę emerytalną, podwyższającą wiek emerytalny do 67. roku życia. - W długim terminie ta zmiana będzie pozytywnie wpływać na stabilizację finansów publicznych - uznali. Dodali, że podniesienie wieku emerytalnego powinno też pozytywnie wpłynąć na poziom emerytur. Eksperci Funduszu odnieśli się też do wzrostu cen w Polsce. - Inflacja powinna stopniowo obniżać się do celu 2,5 proc. do połowy 2013 roku, z powodu spowalniającej gospodarki i umiarkowanej presji płacowej - poinformowali przedstawiciele MFW.

Wskazali też, że ostatnia podwyżka stóp procentowych przez NBP była nieuzasadniona. - Przy spowolnieniu gospodarczym, prognozowanym spadku inflacji i ograniczonej presji płacowej, podwyżki stóp procentowych przez NBP nie wydają się uzasadnione - ocenili. Dodali, że jeśli polska gospodarka miałaby znacząco spowolnić, a perspektywy inflacji osłabiłyby się, stopy procentowe powinny być obniżone.

Rostowski: dziękuję

Minister finansów Jacek Rostowski podziękował przedstawicielom MFW za obiektywną i pozytywną ocenę stanu polskiej gospodarki. - Polska gospodarka wykazuje dużą odporność na negatywne zjawiska zewnętrzne, co jest wynikiem świadomej polityki makrogospodarczej rządu, realizowanej poprzez umiejętne jej rozłożenie w czasie: z jednej strony stymulowania wzrostu (2010 r.), z drugiej oszczędności (2009 r.) i twardego trzymania wydatków (2011 i 2012 r.) - ocenił Rostowski. Według Rostowskiego, Elastyczna Linia Kredytowa MFW, jaką dysponuje Polska, odegrała w ostatnich latach bardzo ważną rolę.

Resort chwali płatną linię kredytową

W maju 2009 r. MFW zaakceptował jednoroczną umowę w ramach elastycznej linii kredytowej. Umowa wygasła 5 maja 2010 r., a została odnowiona 2 lipca 2010 r. Umowa, tak jak poprzednia, opiewała na 13,69 mld SDR, czyli ok. 20,43 mld dol. W styczniu 2011 r. MFW wydłużył o dwa lata okres obowiązywania przyznanej Polsce elastycznej linii kredytowej i zwiększył dostępne fundusze do 19,166 mld SDR, czyli ok. 30 mld dol. W styczniu 2012 r. MFW potwierdził, że Polska w dalszym ciągu spełnia kryteria dostępu do środków z elastycznej linii kredytowej (FCL). SDR (tzw. specjalne prawa ciągnienia) to międzynarodowa jednostka walutowa o charakterze pieniądza bezgotówkowego, emitowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Za dostęp do linii Polska płaci MFW.

W dniach 8-16 maja 2012 r. w Polsce przebywała misja MFW, która przeprowadziła konsultacje, do których Polska jest zobowiązana jako członek Funduszu. Celem pobytu misji było zapoznanie się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz z planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej zdecydowano o podwyższeniu stóp procentowych o 25 pkt bazowych. Po podwyżce główna stopa procentowa NBP wynosi 4,75 proc.

zew, PAP

 3

Czytaj także