UE: zmniejszyliśmy emisję CO2 o 2 procent

UE: zmniejszyliśmy emisję CO2 o 2 procent

Dodano:   /  Zmieniono: 2
W 2011 roku w UE emisja CO2 zmniejszyła się o ponad 2 proc. (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Emisje CO2 z instalacji przemysłowych, które uczestniczą w unijnym systemie handlu emisjami (ETS), spadły w 2011 r. o ponad 2 proc. - podała KE. W związku z tym komisarz ds. klimatu zapowiedziała możliwe zmniejszenie liczby pozwoleń na emisję CO2 po 2012 r.

Unijny system handlu pozwoleniami na emisję CO2 obejmuje ponad 12 tysięcy elektrowni i fabryk w 27 krajach UE oraz w Norwegii i  Liechtensteinie. Ponadto od tego roku ETS objęte są także linie lotnicze, które lądują lub startują z lotnisk w krajach UE. Co prawda przewoźnicy nie muszą jeszcze kupować pozwoleń, ale muszą już raportować emisje.

Komisja Europejska, powołując się na dane otrzymane z krajowych rejestrów, podała, że w ubiegłym roku emisje objęte ETS wyniosły blisko 1 889 mld ton ekwiwalentu CO2 - o ponad 2 proc. mniej niż w 2010 r. Tylko 1 proc. firm przemysłowych nie rozliczyło się z pozwoleń na  emisję, raporty o emisjach złożyły też niemal wszystkie linie lotnicze korzystające z unijnych lotnisk. Jednak sprawozdań za ubiegły rok nie  złożyły systematycznie odmawiające współpracy z KE w tym zakresie chińskie i indyjskie linie lotnicze. "Dotyczy to 10 komercyjnych przewoźników, którzy są odpowiedzialni za mniej niż 3 proc. emisji" -  poinformowała KE. Chiny i Indie zapowiadają, że nie będą płacić za  unijne pozwolenia na emisję CO2 w lotnictwie.

KE wyliczyła, że 7 proc. rozliczonych pozwoleń stanowiły międzynarodowe kredyty, głównie z Chin i Indii. W ramach ograniczającego globalne emisje CO2 Protokołu z Kioto państwa rozwinięte mogą bowiem zaliczyć na poczet swoich zobowiązań do ograniczenia emisji specjalne jednostki (CER i ERU) otrzymane za ekologiczne inwestycje w państwach rozwijających się.

W związku ze spadkiem unijnych emisji oraz rosnącym "buforem niewykorzystanych pozwoleń" komisarz UE ds. klimatu Connie Hedegaard zapowiedziała możliwą redukcję liczby pozwoleń na unijnym rynku po 2012 r. Chodzi o to, by podnieść ich niską obecnie cenę, która nie zachęca do  zielonych inwestycji. Na mocy obecnego rozporządzenia o ETS Komisja Europejska nie może zmniejszyć całej puli pozwoleń dostępnych na rynku od 2013 r., ale może zaproponować np. zmniejszenie ich liczby w 2013 i w 2014 roku, by  zwiększyć ją w następnych latach. Potem KE nie wyklucza propozycji wycofania na stałe pewnej liczby pozwoleń z rynku. Sztucznemu podwyższaniu ceny uprawnień do emisji CO2 sprzeciwia się jednak m.in. Polska.

PAP, arb

 2

Czytaj także