Bank będzie zbierał dane o wartości nieruchomości klientów?

Bank będzie zbierał dane o wartości nieruchomości klientów?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała projekt aktualizacji Rekomendacji J, który dotyczy zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała projekt aktualizacji Rekomendacji J, który dotyczy zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach - podała Komisja Nadzoru Finansowego.
Dodała, że dane te mogą odegrać istotną rolę w zarządzaniu ryzykiem, które może się pojawić przy niepoprawnym przyjmowaniu przez banki wartości zabezpieczeń hipotecznych.

W liście KNF skierowanym do Związku Banków Polskich napisano, że  "tworzone bazy powinny zawierać informacje dotyczące wartości nieruchomości, a także parametrów, które mają istotny wpływ na  kształtowanie tych wartości". "Gromadzone informacje powinny obejmować większość rynku lub jego określonego obszaru oraz pochodzić z  wiarygodnych, zdywersyfikowanych źródeł, co pozwoli wyeliminować lub  ograniczyć wpływ czynników subiektywnych, mogących zniekształcać wyniki prowadzonych analiz i formułowanych na ich podstawie wniosków" - podano.

Komisja ocenia jako istotne, by banki aktywnie włączyły się w system międzybankowej wymiany informacji o rynku nieruchomości. "W kontekście treści całej Rekomendacji J należy podkreślić, że  nadzorowi zależy na tym, aby banki tworzyły, zasilały i korzystały co  najmniej z jednej wspólnej bazy danych. Rekomendacja zatem nie ma na  celu ograniczenia liczby zewnętrznych baz danych" - napisano w liście.

Propozycja dotyczyć ma banków, w których udział zabezpieczonych hipotecznie nieruchomości przekracza 10 proc. w portfelach kredytowych.

ja, PAP

 0

Czytaj także