PZU zwolni kilkaset osób

PZU zwolni kilkaset osób

Dodano:   /  Zmieniono: 2
W PZU szykują się zwolnienia (fot. mat. prasowe)
PZU i PZU Życie przeprowadzą w 2012 r. restrukturyzację zatrudnienia do 955 pracowników. Z tego redukcja dotyczyć będzie do 376 osób, czyli do 3,2 proc. zatrudnionych w obydwu spółkach - podało PZU.

"Restrukturyzacja zatrudnienia w PZU i PZU Życie zostanie przeprowadzona w 2012 roku i obejmie do 955 osób, w tym szacuje się, że redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie do 376 pracowników PZU i PZU Życie z różnych grup zawodowych, co stanowi 3,2 proc. ogółu zatrudnionych w obydwu spółkach" - poinformowało PZU.

"Wielkość wypłaty świadczeń na rzecz pracowników zwalnianych w ramach kolejnego etapu restrukturyzacji zatrudnienia została oszacowana i odniesiona w ciężar utworzonej w tym celu rezerwy. Rezerwa ta została utworzona i wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PZU za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2011 r." - dodała spółka.

W komunikacie podano, że ostateczna liczba objętych restrukturyzacją pracowników oraz związane z nią koszty i oszczędności będą znane po zawarciu przez PZU i PZU Życie porozumień ze związkami zawodowymi.

"Planowane zwolnienia grupowe są kontynuacją rozpoczętego w 2009 roku programu restrukturyzacji zatrudnienia, w ramach którego planowano rozwiązać umowy o pracę z ok. 4 tys. osób (łącznie w PZU i PZU Życie). Dotychczas rozwiązano umowy o pracę z blisko 3,6 tys. pracownikami obydwu spółek" - dodano.

W 2011 roku w PZU poziom zatrudnienia zmniejszono o ok. 1050 etatów. Łączne koszty z tytułu restrukturyzacji w 2011 roku wyniosły 58,2 mln zł. Pod koniec 2011 roku rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji wyniosła 113 mln zł.

zew, PAP

 2

Czytaj także