Państwo może się pozbyć akcji PKO BP w każdej chwili

Państwo może się pozbyć akcji PKO BP w każdej chwili

Dodano:   /  Zmieniono: 1
(fot. Wprost) Źródło: Wprost
Zakończyło się budowanie przyspieszonej księgi popytu na 7,2 proc. akcji PKO BP, które sprzedaje Skarb Państwa - wynika z nieoficjalnych informacji.

Resort skarbu zamierza sprzedać w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu 7,2 proc. akcji PKO BP. Zakończyło się budowanie przyspieszonej księgi popytu na 98 mln akcji PKO BP sprzedawanych przez Skarb Państwa. Rynek czeka na decyzję sprzedającego, czy zdecyduje się zbyć pakiet po ustalonej cenie, czyli po 32,5 zł za sztukę - informuje PAP. - Uzyskana cena wydaje się dobra i transakcja powinna zostać zrealizowana - twierdzi informator agencji.

Do budżetu wpłynie 3,18 mld zł?

Jeśli Skarb Państwa zdecyduje się sprzedać akcje po ustalonej cenie to za 98 mln zł pakiet akcji (które stanowią 7,84 proc. wszystkich akcji spółki) zainkasuje 3,185 mld zł.

Ministerstwo Skarbu Państwa podawało, że przychody z prywatyzacji po czerwcu 2012 roku wynoszą w ujęciu kasowym 3,76 mld zł, co stanowi 37,61 proc. przychodów zaplanowanych na ten rok.

Akcje w dół

Ok. godz. 13.38 kurs akcji PKO BP na GPW spadał o 2,16 proc., do 32,60 zł, to efekt nieoficjalnych informacji o tym, że Skarb Państwa zamierza sprzedać 7,2 proc. pakiet akcji banku.

Minister skarbu Mikołaj Budzanowski pytany niedawno o prywatyzację PKO BP i PZU poinformował, że sprzedaż pakietów akcji tych spółek nastąpi do końca 2013 r. Dodał, że resort nie wyklucza sprzedaży akcji tych spółek w każdej chwili.

Zmiany w PKO

Zgodnie z "Planem prywatyzacji na lata 2012-2013 r." Ministerstwo Skarbu Państwa planuje dalszą prywatyzację pięciu spółek z branży finansowej. Resort chce m.in. zmniejszyć zaangażowanie w PKO BP do poziomu pozwalającego utrzymać tzw. władztwo korporacyjne.

NWZA PKO BP zdecydowało w kwietniu 2011 r. o zmianach w statucie banku, zgodnie z którymi ograniczono prawa głosu akcjonariuszy na WZA do 10 proc. Ograniczenie to nie dotyczyło m.in. akcjonariuszy, którzy wówczas (w kwietniu 2011 r.) byli uprawnieni do akcji reprezentujących więcej niż 10 proc. ogólnej liczby głosów czy akcjonariuszy, którzy byli uprawnieni do akcji imiennych serii A.

Skarb Państwa miał akcje, które dawały 40,99 proc. głosów na WZA, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego - 10,25 proc. głosów. Zmiana statutu sprawiła, że mimo zmniejszenia udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie banku zachowa on nad nim kontrolę.

Bank zatrudnia ponad 27000 ludzi

PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce. Zatrudnia ponad 27 tys. pracowników oraz dysponuje największą siecią sprzedaży w Polsce. Składa się na nią ponad 1100 oddziałów oraz ponad 1200 agencji. Ponadto bank prowadzi ponad 6 mln rachunków osobistych, a liczba wydawanych kart bankowych przekroczyła 7 mln.

Skarb Państwa ma w PKO BP akcje, które stanowią 40,99 proc. kapitału zakładowego spółki i głosów na walnym zgromadzeniu. Kolejne 10,25 proc. posiada kontrolowany przez państwo Bank Gospodarstwa Krajowego.

zew, PAP