Przetarg na kluczowy projekt informatyczny odwołany bez podania przyczyny

Przetarg na kluczowy projekt informatyczny odwołany bez podania przyczyny

Dodano:   /  Zmieniono: 
PPPT unieważnił przetarg na Data Center (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) unieważnił bez podania przyczyny i zamknął bez wybrania oferty postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę Data Center – Ośrodka Przetwarzania Danych.

Data Center jest częścią kluczowego projektu PPPT zaplanowanego do końca 2013 r. - budowy kompleksu, składającego się także z dwóch innych obiektów: Centrum Usług Korporacyjnych i Laboratorium Centralnego. Wartość całego przedsięwzięcia, w ramach którego ma powstać infrastruktura dla inwestorów z sektora usług nieprodukcyjnych, takich jak wsparcie procesów finansowych czy IT, a także z branży badawczo-rozwojowej i laboratoryjnej, to 196,8 mln zł, z czego 61,6 mln zł to dofinansowanie unijne.

Jak zapewnił Michał Dzierżawski z PPPT, dwa pozostałe postępowania przetargowe na zaprojektowanie i budowę Centrum Usług Korporacyjnych i Laboratorium Centralnego są nadal „w toku”. Na pytanie, czy unieważnienie postępowania na Data Center może mieć wpływ na postępowania dotyczące Centrum Usług Korporacyjnych i Laboratorium Centralnego, Dzierżawski odpowiedział, że na obecnym etapie PPPT chciałby powstrzymać się od komentarza w tej sprawie. Podobnie odpowiedział na pytanie, czy i ewentualnie w jakim terminie może zostać wznowione postępowanie na Data Center.

Nie będzie opóźnienia

Dzierżawski przyznał, iż podawany wcześniej termin budowy całego kompleksu, czyli koniec 2013 r., jest nadal aktualny. Przypomniał też, że przetargi na Data Center, Centrum Usług Korporacyjnych i Laboratorium Centralne ogłaszane były prawie jednocześnie, ale w ramach odrębnych postępowań.

Postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie Data Center zostało ogłoszone 15 grudnia 2011 r. W określonym terminie do składania ofert ostatecznych, 1 sierpnia 2012 r., w postępowaniu tym wpłynęła jedna oferta złożona wspólnie przez katowicką Elektrobudowę, warszawski Polimex-Mostostal i bydgoski Calltech. Cena brutto tej oferty wyniosła ponad 69,56 mln zł, z terminem realizacji zamówienia do 16 grudnia 2013 r. PPPT w ramach prowadzonej procedury zastrzegł ewentualną możliwość unieważnienia postępowania przetargowego do czasu podpisania umowy o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez podawania przyczyny. 

Pozostałe przetargi

W postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wybudowanie zespołu obiektów Centrum Usług Korporacyjnych do 31 lipca, czyli w wyznaczonym terminie, wpłynęły dwie oferty ostateczne: warszawskiego Budimeksu i warszawskiego Karmaru. Postępowanie to ogłoszono 15 grudnia 2011 r.

Z kolei w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wybudowanie zespołu obiektów Laboratorium Centralnego w wyznaczonym terminie, do 31 lipca, wpłynęły cztery oferty ostateczne: warszawskiego Budimeksu, warszawskiego Karmaru, rzeszowskiego Asseco Poland - lidera konsorcjum z udziałem hiszpańskiej spółki Ortiz Construcciones y Proyectos oraz spółki AWBUD z siedzibą w Fugasówce. Postępowanie ogłoszono 27 stycznia 2011 r.

Działająca od 2004 r. spółka PPPT, w której udziały posiadają miasto Płock i PKN Orlen, zarządza obszarem inwestycyjnym o powierzchni około 200 ha. Zysk PPPT za 2011 r. wyniósł 457 tys. zł. Obszar inwestycyjny PPPT podzielony jest na strefy pozwalające na prowadzenie działalności w różnych sektorach przemysłu, m.in. w branży chemicznej, farmaceutycznej, papierniczej, gumowej, lakierniczej, farbiarskiej, włókienniczej, tworzyw sztucznych i samochodowej. PPPT ma podpisaną umowę z parkiem technologicznym w Szanghaju

jl, PAP
 0

Czytaj także