Raport: recesja Polsce nie grozi

Raport: recesja Polsce nie grozi

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, we wrześniu spadł o 0,2 pkt wobec notowań z poprzedniego miesiąca - podał instytut BIEC. Zmiany wskazują na spowolnienie gospodarcze bez zagrożenia recesją.

"We wrześniu 2012 r. trzy składowe wskaźnika oddziaływały w kierunku jego wzrostu, trzy uległy pogorszeniu, a dwie pozostały na niezmienionym w stosunku do poprzedniego miesiąca poziomie. W przypadku składowych, które wzrosły lub spadły, wartości zmian były tak niewielkie, że w zasadzie można mówić o kontynuacji tendencji z poprzednich miesięcy" - napisano w komentarzu.

BIEC poinformował, że ostatnie badania wskazują na niewielką poprawę tempa napływu nowych zamówień - dotyczy to zarówno zamówień pochodzących od krajowych odbiorców, jak i tych kierowanych zagranicę. Ta niewielka poprawa nie zmienia jednak - zdaniem autorów raportu - dominującej od ponad roku tendencji do kurczenia się portfela zamówień w firmach.

"Ich spadek (zamówień - red.) najbardziej odczuwają firmy z branży samochodowej oraz producenci pozostałych pojazdów, producenci tekstyliów i odzieży oraz przemysł farmaceutyczny. Niepokoi również spadek zamówień u producentów maszyn i urządzeń. Świadczy on bowiem o wygaszaniu inwestycji w poszerzanie i modernizowanie mocy wytwórczych" - napisano.

Autorzy raportu odnotowali, że w przedsiębiorstwach wzrosły zapasy wyrobów gotowych, nieznacznie wzrosła też wydajność pracy. "Obecny wzrost zapasów w magazynach firm świadczy o tym, że proces dostosowywania ich poziomu do skali obecnej i przewidywanej w najbliższym czasie produkcji nie został zakończony" - napisano.

Zdaniem autorów raportu w rezultacie podejmowanych przez firmy procesów dostosowawczych stabilizuje się ich sytuacja finansowa. "Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, dokonywane przez menedżerów nie zmieniły się w stosunku do ocen z poprzedniego miesiąca. Pogorszyły się natomiast oceny ogólnego klimatu koniunktury i oceny perspektyw rozwojowych całej gospodarki. Utrzymująca się już od dłuższego czasu atmosfera zagrożenia kolejną poważną recesją na świecie wpływa na nastroje przedstawicieli firm" - napisano.

zew, PAP

 0

Czytaj także