PKP PLK ma prawie 600 mln zł straty netto

PKP PLK ma prawie 600 mln zł straty netto

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
598,2 mln zł wyniosła strata netto zarządzającej polskimi torami spółki PKP PLK za zeszły rok - poinformowała spółka. Wynik finansowy PKP PLK systematycznie się pogarsza - w 2010 r. spółka odnotowała 443,8 mln zł straty, a w 2009 r. - 351 mln zł.

Jak poinformowała spółka w opublikowanym właśnie raporcie rocznym, przychody firmy przekroczyły w zeszłym roku 4,5 mld zł, a koszty PKP PLK przekroczyły 5,1 mld zł. Przychody wystarczyły więc na pokrycie 88 proc. kosztów.

Jak napisano w raporcie, strata za zeszły rok jest spowodowana m.in. kosztami, których nie można wkalkulować w opłaty, jakie wnoszą przewoźnicy za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Chodzi głównie o koszty amortyzacji inwestycji sfinansowanych z funduszy unijnych. Ponadto spółka wskazuje, że na zły wynik finansowy wpłynęło także utworzenie odpisu na zaległe należności w wysokości 158,1 mln zł, oraz ujemne różnice kursowe w wysokości 858 mln zł.

Spółka poinformowała także, iż w zeszłym roku zawarła 147 umów na modernizację linii kolejowych o łącznej wartości ponad 6,6 mld zł, a zrealizowane inwestycje wyniosły ponad 3,8 mld zł. Zatrudnienie spadło o 180 osób do 39 642 pracowników.

"W 2011 roku na sieci kolejowej pojawiło się aż 18 nowych przewoźników, a ich łączna liczba wzrosła do 65, w tym: 48 towarowych, 13 pasażerskich i 4 posiadających obydwie licencje" - poinformowała spółka.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą sieci linii kolejowych. Firma udostępnia linie koleje przewoźnikom, modernizuje linie, opracowuje rozkłady jazdy pociągów, prowadzi ruch pociągów i utrzymuje infrastrukturę kolejową. W gestii PKP PLK jest ponad 19 tys. km linii kolejowych.

zew, PAP

 0

Czytaj także