PSE Operator zainwestuje niemal 10 miliardów w sieć

PSE Operator zainwestuje niemal 10 miliardów w sieć

Dodano:   /  Zmieniono: 
PSE Operator zainwestuje niemal 10 miliardów w sieć (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
PSE Operator zamierza w latach 2013-2017 przeznaczyć 9,9 mld zł na budowę, rozbudowę i modernizację sieci przesyłowej energii elektrycznej. Spółka poinformowała o zatwierdzeniu przez radę nadzorczą 5-letniego Planu Zamierzeń Inwestycyjnych (PZI).

Jak podał PSE Operator, najnowszy PZI obejmuje 287 zadań, z których 250 jest już ujętych w planie, 37 przewidzianych jest do przygotowania, a łączne nakłady planowane na inwestycje w latach 2013-2017 wynoszą około 9,9 mld zł. Plan Zamierzeń Inwestycyjnych 2013-2017 obejmuje swym zakresem łącznie 287 zadań. 250 z nich jest już imiennie ujętych w planie, a 37 zadań przewidzianych jest do przygotowania. Łączne nakłady planowane na inwestycje w latach 2013÷2017 wynoszą około 9,9 mld zł.

Zadania ujęte w Planie przewidują m.in. wybudowanie 10 linii przesyłowych o napięciu 400 kV i długości ok. 1 050 km, czterech linii przesyłowych 220 kV o długości ok. 92 km, 10 stacji elektroenergetycznych, rozbudowę kolejnych 39 stacji.

Zmodernizowane ma być dziewięć linii przesyłowych 400 kV, 26 linii przesyłowych 220 kV, 30 stacji elektroenergetycznych o różnym napięciu, planuje się też zainstalowanie 53 transformatorów o łącznej mocy 20 525 MVA i 10 dławików - urządzeń zapewniających poprawę parametrów pracy sieci.

Efektem realizacji wszystkich zamierzeń inwestycyjnych ujętych w PZI 2013-2017 (wraz z zamierzeniami kończącymi się po roku 2017) będzie: 4 tys. 687 km nowych torów prądowych 400 kV, 806 km modernizowanych torów prądowych 400 kV, 267 km nowych torów prądowych 220 kV oraz 1 188 km modernizowanych torów prądowych 220 kV.

Jak wyjaśniła spółka, PZI podlega aktualizacji w cyklu rocznym, tj. corocznie opracowywany jest plan na kolejny okres pięcioletni. Jest to podstawowy dokument planistyczny, zawierający zamierzenia i zadania inwestycyjne, wynikające m.in. z Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej do roku 2025, zobowiązań PSE Operator, wynikających z umów bądź planów przyłączeniowych, zobowiązań wynikających z podpisanych porozumień lub umów z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych i innymi Operatorami Systemów Przesyłowych, a także konieczności i obowiązku rozbudowy połączeń transgranicznych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. - to operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Podstawową działalnością tej spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej siecią przesyłową najwyższych napięć – 220 kV i 400 kV i zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju.

ja, PAP
 0

Czytaj także