Niemcy oskarżają Polskę. UOKiK zaprzecza

Niemcy oskarżają Polskę. UOKiK zaprzecza

Dodano:   /  Zmieniono: 
Niemcy oskarżają Polskę. UOKiK zaprzecza (fot. materiały prasowe) 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił Komisji Europejskiej szczegółowe wyjaśnienia w odpowiedzi na zarzuty niemieckiego związku producentów okien – Verband Fenster + Fassade (VFF). Zdaniem polskich władz, Branżowy Program Promocji "POLSKIE OKNA I DRZWI" nie zakłóca konkurencji w Unii Europejskiej.
W październiku 2012 VFF skierował do KE pismo, w którym domagał się przeprowadzenia dochodzenia w sprawie dotacji Branżowego Programu Promocji „Polskie Okna i Drzwi”, finansowanego przez polskie Ministerstwo Gospodarki i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Niemcy zarzucili Polakom naruszenie artykułu 107. Traktatu Unii Europejskiej, który zakazuje faworyzowania niektórych przedsiębiorstw lub sektorów. Według prezydenta VFF, Bernarda Hebliga, pomoc była niezgodna z zasadami wspólnego rynku, a dotowany program promocji eksportu polskich producentów jest dla niemieckich producentów okien i drzwi krzywdzący.

UOKIK szczegółowo odniósł się do postawionych zarzutów. Polskie władze podkreśliły, że dofinansowanie przedsiębiorców biorących udział w Branżowym Programie Promocji jest pomocą nie przekracza pułapu 200 000 euro w okresie trzech kolejnych lat. Zgodnie z rozporządzeniem samej Komisji Europejskiej (WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.), pomoc w tym wymiarze „nie wpływa na handel między państwami członkowskimi i/lub nie zakłóca bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji”.

O tym, że Branżowy Program Promocji nie wpływa na handel w Unii świadczy również przytoczone w odpowiedzi polskich władz zestawienie wartości produkcji okien i drzwi w poszczególnych krajach UE w 2011 roku. Wynika z niego, że Niemcy wytworzyli w tym okresie produkty stolarki otworowej o wartości niemal 8,47 mld euro, podczas gdy wyprodukowane w Polsce okna i drzwi warte były w przybliżeniu 2,35 mld euro.

UOKiK podkreślił, że forma udzielonej w ramach Branżowego Programu Promocji pomocy została uprzednio zaakceptowana przez samą Komisję Europejską. Branża stolarki otworowej była bowiem jednym z 15 sektorów przemysłu, które wyłoniono w ramach przyjętego przez KE Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Samo dofinansowanie Branżowego Programu Promocji „Polskie Okna i Drzwi” udzielane jest w trybie otwartych i konkurencyjnych konkursów, w których premiowane są przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku. Nie jest to zaś, jak twierdził VFF, bezpośrednie dofinansowanie działalności wywozowej. Z dopłat udzielanych w ramach tego programu mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy mający siedzibę na terytorium RP, również ci z innych państw członkowskich UE.

ja, materiały prasowe