Koniec z dwutygodniowym wypowiedzeniem? Wyrok Trybunału

Koniec z dwutygodniowym wypowiedzeniem? Wyrok Trybunału

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rząd chce oskładkować umowy śmieciowe (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Zatrudnieni na czas określony zyskają dłuższy okres wypowiedzenia. To skutek wyroku jaki zapadł przed Trybunałem Sprawiedliwości UE - pisze "Gazeta Prawna".
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że nie można stosować dwutygodniowego okresu wymówienia w stosunku do osób pracujących na czas określony, gdyż jest to rozwiązanie dyskryminujące osoby z umową na czas nieokreślony.

Wyrok Trybunału przesądza konieczność zmian w kodeksie pracy w zakresie wypowiadania umów na czas określony.

W Polsce 3 mln osób jest zatrudnionych na umowy na czas określony.

ja, "Gazeta Prawna"