GPW stworzy własną agencję ratingową?

GPW stworzy własną agencję ratingową?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Giełda Papierów Wartościowych chce zwiększać poziom zaufania do notowanych na warszawskim parkiecie spółek. Jednym z pomysłów jest utworzenie własnej agencji ratingowej, co ma też zwiększyć zaufanie na rynku obligacji Catalyst. GPW zapowiada też zmiany w kodeksie dobrych praktyk dla spółek giełdowych.
GPW stworzy własną agencję ratingową?

– Podejmujemy szereg różnych działań zmierzających do budowania zaufania do rynku – zapowiada w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Adam Maciejewski, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. – Jest pomysł by powstał Instytut Analiz i Ratingu. To jest dosyć świeży pomysł. Byłaby to lokalna, niezależna agencja ratingowa, która dostarczałaby nie tylko narzędzi, lecz także oceny ryzyka kredytowego, przede wszystkim na rynku długu.

Rynek długu, czyli stworzony przez GPW w 2009 r. system Catalyst, na którym emitowane są obligacje firm i samorządów, jest szczególnie ważny dla dalszego rozwoju giełdy. Jak podkreśla Adam Maciejewski, nie tyle ze względów biznesowych, ile z uwagi na zasilanie gospodarki w kapitał. Catalyst ma umożliwić emisję obligacji spółkom, które nie mogą lub którym nie opłaca się korzystać z kapitału własnego.

Własna agencja ratingowa to jeden z pomysłów mających na celu zwiększanie atrakcyjności tego rynku zarówno dla emitentów, jak i dla inwestorów. Jak podkreślał wcześniej Maciejewski, agencja miałaby być niskokosztowa, a stworzyłyby ją główne polskie instytucje finansowe. Wyeliminowany zostałby konflikt interesów, bo obecnie spółki płacą agencjom za ocenę wiarygodności kredytowej.

– Chodzi o właściwe monitorowanie ryzyka podmiotów, które na rynku obligacji się pojawiają. Mieliśmy już do czynienia z szeregiem sytuacji niewypłacalności emitentów, która związana była z ich trudną sytuacją. I to jest największe zagrożenie dla rynku obligacji. Dlatego trzeba wprowadzić odpowiednie narzędzie, które pozwoli inwestorom monitorować poziom ryzyka związanego z inwestycjami w te instrumenty – podkreśla Maciejewski.

To niejedyne działania GPW w obszarze budowania zaufania do rynku. Prezes giełdy zapowiada także rewizję kodeksu dobrych praktyk spółek giełdowych. Nowe zasady mają przede wszystkim kłaść nacisk na tzw. compliance, czyli zgodność działalności spółek z prawem. Adam Maciejewski ocenia, że inwestorzy na rynku kapitałowym zwracają na to szczególną uwagę.

Newseria.pl