OZE na aukcji

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czy proponowany system wsparcia odnawialnych źródeł energii, zakładający m.in. aukcje, się sprawdzi? Przedsiębiorcy uważają, że projekt ustawy wymaga korekt.

Wybór przez Polskę systemu aukcyjnego dla nowych inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) jest konsekwencją regulacji unijnych. Komisja Europejska podkreśla, że systemy wsparcia OZE powinny być efektywne kosztowo i zorientowane na rynek. Dlatego też KE sugeruje, że kraje członkowskie UE powinny wprowadzać mechanizmy rynkowe m.in. poprzez dostosowanie istniejących systemów wparcia opartych na formule zielonych certyfikatów czy FiT do efektywniejszych kosztowo systemów, jak FiPremium, aukcyjny lub przetargów.

JAKIE WSPARCIE DLA OZE?

Więcej możesz przeczytać w 30/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.