Hamowanie długu

Hamowanie długu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Spadek deficytu w sektorze finansów publicznych nie wynikał z jakichś odważnych działań po stronie rządu, tylko z jednorazowej decyzji zakazu zadłużania się samorządów.

Choć wielkość zadłużenia to tylko jeden z elementów kosztów finansowania, to rzeczywiście jest to czynnik, który działa na rzecz obniżenia stóp procentowych. Podstawowa kwestia to jednak nie wysokość kosztu pieniądza w Polsce, tylko różnicy między kosztem pieniądza w Polsce a kosztem euro. Nie chodzi więc nawet o to, czy u nas stopy będą niższe, tylko o to, jakie one będą w stosunku do krajów Wspólnoty. Tu rzeczywiście zmniejszanie długu publicznego przy jednoczesnym wzroście gospodarki strefy euro, czego spodziewamy się w perspektywie kilku lat, może prowadzić do tego, że te różnice będą się zacierały. Oczywiście, sądzimy, że do momentu wejścia do strefy euro stopy procentowe będą tam niższe niż w Polsce. Każdy przedsiębiorca, który będzie miał styczność z walutą europejską, np. będzie eksporterem, będzie raczej zainteresowany finansowaniem w euro. Tam, gdzie nie pojawi się ryzyko kursowe, jeszcze przez wiele lat bardziej się będzie opłacało finansować w euro.

Więcej możesz przeczytać w 36/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Czytaj także