Czarnogóra sprzedaje przedsiębiorstwa sektora obronnego

Czarnogóra sprzedaje przedsiębiorstwa sektora obronnego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czarnogóra sprzedaje przedsiębiorstwa sektora obronnego 
Realizując plan rządu Czarnogóry, rada rządowa ds. prywatyzacji i projektów kapitałowych, opublikowała informacje ws. dwóch przetargów na zakup przedsiębiorstw państwowych sektora obronnego. Chodzi o sprzedaż 100 proc. udziałów w Montenegro Defence Industry doo Podgorica (MDI) oraz 50,75 proc. udziałów w zakładach chemicznych Poliex Hemijska Industrija A.D. Berane (Poliex).
MDI oraz Poliex są jednymi z najbardziej przyszłościowych czarnogórskich zakładów branży obronnej. Rząd w Podgoricy ma nadzieje, iż ich sprzedaż ożywi rodzimą zbrojeniówkę poprzez znalezienie poważnych partnerów strategicznych.

W przetargu na sprzedaż MDI mogą wziąć udział firmy, które nie zostały nigdy oskarżone o naruszenie embarga UE lub ONZ oraz spełniają jeden z trzech warunków: muszą mieć doświadczenie w handlu uzbrojeniem i wyposażeniem w latach 2011-2013 oraz osiągnęły w 2013 zysk w wysokości co najmniej 5 mln euro (ok. 21 mln zł), albo muszą wykazać, że w 2013 osiągnęły przychód w wysokości co najmniej 15 mln euro (ok. 63 mln zł) i posiadają ważne listy intencyjne lub kontrakty z przedsiębiorstwami, które spełniają w/w warunki.

W przetargu na sprzedaż Poliex mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, które spełniają jeden z poniższych warunków: muszą mieć doświadczenie w produkcji przemysłowej i zajmowały się produkcją materiałów wybuchowych dla wojska i przemysłu w latach 2011-2013, albo muszą wykazać, że w 2013 osiągnęły przychód w wysokości co najmniej 7 mln euro (29 mln zł) i posiadają ważne listy intencyjne lub kontrakty z przedsiębiorstwami, które spełniają w/w warunki.

altair.com.pl