Delegacja rządowa przeprasza: Nie chcieliśmy nikogo obrazić

Delegacja rządowa przeprasza: Nie chcieliśmy nikogo obrazić

Dodano:   /  Zmieniono: 
Negocjacje z górniczymi związkami zawodowymi ponownie zerwane. Wzburzeni górnicy zarzucają stronie rządowej obrzucanie ich inwektywami, ta - przeprasza.
- Moja wypowiedź w toku bardzo gorącej dyskusji dotyczyła tylko opisu sytuacji. Sytuacji, w której po raz kolejny koncentrujemy się na sprawach proceduralnych, a nie na problemie - dodał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Jaworowski, który podczas negocjacji miał powiedzieć "nie pajacujmy".

Przedstawiciele rządu deklarują gotowość do dalszych rozmów. - Jeżeli to jest przeszkoda w rozmowach, to my oczywiście jesteśmy skłonni przeprosić. Nie traćmy jednak czasu. Rozmawiajmy - dodał wiceminister skarbu państwa Rafał Baniak

TVN24/x-news