Rolnicy poszkodowani przez dziki chcą 6 mln. Dotychczas ARMiR wypłaciła 3,1 mln

Rolnicy poszkodowani przez dziki chcą 6 mln. Dotychczas ARMiR wypłaciła 3,1 mln

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Rolnicy poszkodowani przez dziki chcą 6 mln. Dotychczas ARMiR wypłaciła 3,1 mln (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
31 marca 2015 r. był ostatnim dniem składania wniosków o przyznanie pomocy przez uprawnionych rolników z woj. podlaskiego, których pola zniszczyły w 2014 r. dziki. Do południa tego dnia, wnioski o takie wsparcie złożyło w ARiMR 633 rolników, a kwota pomocy, o którą się ubiegają wynosi 5,98 mln zł. Agencja rozpoczęła od 19 marca wypłacanie takiego wsparcia. Dotychczas ARiMR przekazała z tego tytułu 3,1 mln zł, 443 rolnikom.
Na udzielenie pomocy rolnikom, których uprawy zniszczyły w 2014 r. dziki, rząd przeznaczył 6,1 mln zł. Uprawnieni do jej otrzymania są rolnicy z województwa podlaskiego, których gospodarstwa są położone na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, wyznaczonych w związku z występowaniem u dzików na tym terenie afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Obszary te zostały wymienione w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. U. poz. 420, z późn. zm.). Wsparcie takie będzie przyznawane w formie pomocy de minimis. Oznacza to, że rolnik może otrzymać maksymalnie równowartość 15 tys. euro. Wysokość pomocy stanowić będzie równowartość szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki, oszacowanych przez specjalny zespół, powołany przez Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Z tym, że wysokość pomocy będzie pomniejszona o rekompensaty otrzymane z kół łowieckich oraz o wartość wsparcia, którą rolnik otrzymał w grudniu 2014 r. - wówczas również Agencja wypłacała rolnikom z wymienionych wyżej terenów pomoc za szkody spowodowane przez dziki. W przypadku gdy wysokość pomocy w ciągu trzech ostatnich lat przekroczy 15 tys. euro, wówczas otrzyma maksymalne możliwe wsparcie czyli równowartość 15 tys. euro.

Rolnicy, którzy kwalifikowali się do uzyskania takiej pomocy, musieli złożyć w ARiMR wniosek o pomoc wraz ze specjalnym załącznikiem, w którym podawali informacje o dotychczas otrzymanej pomocy publicznej (przejdź do dokumentów). Do wniosku trzeba było dołączyć m.in.

1) oświadczenie producenta rolnego, o tym czy uzyskał:

- odszkodowanie z tytułu szkód, przyznawane na podstawie przepisów prawa łowieckiego, a jeżeli uzyskał takie odszkodowanie - również o jego wysokości,
- pomoc, o której mowa w § 14f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a jeżeli uzyskał taką pomoc - również o jej wysokości;

2) oświadczenie producenta rolnego, że w przypadku otrzymania pomocy z tego programu nie będzie ubiegał się o odszkodowanie przyznawane na podstawie przepisów prawa łowieckiego z tytułu wyrządzonych szkód przez dziki.

Była to kolejna transza pomocy dla rolników z woj. podlaskiego, których uprawy w 2014 r. zostały zniszczone przez dziki. W grudniu ubiegłego roku ARiMR wypłaciła bowiem ponad 1 mln zł 440 rolnikom, którzy złożyli w Agencji wnioski o takie wsparcie.

ARMiR
 3

Czytaj także