Ludzie wartością firmy

Ludzie wartością firmy

To właśnie ludzie, ich potencjał i pomysły umacniają naszą organizację i krok po kroku budują przewagę rynkową Grupy Adamed – mówi Tomasz Krzak, dyrektor ds. zasobów ludzkich Grupy Adamed.

Grupa Adamed była trzykrotnie wyróżniona tytułem Solidny Pracodawca. Co trzeba zrobić, aby stać się solidnym pracodawcą?

Aby zachować spójność działań prowadzonych na zewnątrz i wewnątrz organizacji, prowadzimy naszą działalność zgodnie z pięcioma kluczowymi dla naszej firmy wartościami. Są nimi: wzajemny szacunek, otwartość i innowacyjność, jakość, doskonałość operacyjna oraz elastyczność i szybkość działania. Od zawsze uważamy, że to ludzie, ich otwartość, profesjonalizm oraz innowacyjne pomysły tworzą nasz kapitał. Słuchamy naszych współpracowników i odpowiadamy na ich potrzeby. Prowadzimy otwarty dialog i nie unikamy odpowiedzi na trudne pytania. Dzięki temu jesteśmy w stanie budować programy rozwojowe i systemy motywacyjne według najlepszych standardów rynkowych. Naszym najlepszym współpracownikom stwarzamy możliwość rozwoju w postaci ambitnej i szybkiej ścieżki kariery (74 proc. awansów stanowią awanse wewnętrzne), uczestnictwa w szkoleniach i programach rozwojowych na najwyższym poziomie, dostępu do zagranicznych szkoleń i konferencji, dofinansowania studiów podyplomowych i kursów MBA, a także samodzielnego prowadzenia projektów. Dużą wagę przywiązujemy do komunikowania projektów i programów, a następnie konsekwentnie je wdrażamy. Budujemy również w organizacji kulturę uznania i feedbacku. To sprawia, że strategia HR jest przejrzysta dla współpracowników na każdym szczeblu.

Jaka jest rola działu HR w innowacyjnej firmie, jaką jest Grupa Adamed?

Za innowacjami stoją konkretni ludzie, ich zespoły, dlatego nasza firma realizuje strategię zarządzania zasobami ludzkimi, w której proces kształcenia i rozwoju kadry postrzegany jest jako ważna inwestycja przyczyniająca się do osiągania sukcesów firmowych i indywidualnych. Najważniejszy jest właściwy dobór współpracowników, który odbywa się przez szczegółowo zaplanowany proces rekrutacji. Przykładamy dużą wagę do procesu onboardingu i integracji nowych współpracowników w Grupie Adamed. W budowaniu zespołu istotne jest nie tylko znalezienie odpowiednich osób, lecz także rozwój talentów. W tym celu wdrażamy efektywne programy rozwojowe skrojone do potrzeb i oczekiwań biznesu. Uważnie obserwujemy wszystkie zmiany zachodzące na krajowym rynku. Najlepsze praktyki z rynku polskiego przenosimy do krajów, gdzie obecne są nasze przedstawicielstwa zagraniczne, m.in. do Rosji, Kazachstanu i na Ukrainę. W ten sposób nasz multikulturowy zespół buduje sukces Grupy Adamed na wielu rynkach.

Grupa Adamed zatrudnia 1,6 tys. osób. Ponad 70 proc. z nich to ludzie z wyższym wykształceniem. Na co jeszcze – poza wykształceniem – zwracacie uwagę podczas procesu rekrutacji?

Jak wspomniałem, przywiązujemy dużą wagę do procesu rekrutacji. Istotne są dla nas: wiedza, umiejętności oraz doświadczenie. Niemniej jednak na równi stawiamy wpisanie się w kulturę organizacyjną, motywację do pracy, a także proaktywną postawę. Szukamy kandydatów o otwartych umysłach i myślących kategoriami rozwiązań.

Inwestycje w kapitał ludzki Grupa Adamed postrzega jako element przyczyniający się do sukcesów zarówno firmy, jak i jej poszczególnych współpracowników. Czy takie inwestycje rzeczywiście procentują?

Stawiamy na rozwój wiedzy i umiejętności specjalistycznych, ale też umiejętności interpersonalnych i zdolności przywódczych. Wzmacnia to zaangażowanie ludzi, co przekłada się na wyniki finansowe i promocję najlepszych osób w firmie. Długofalowe angażowanie współpracowników w projekty rozwojowe owocuje tym, że Grupa Adamed skupia osoby z wieloletnim doświadczeniem, doskonałą znajomością firmy i rynku farmaceutycznego. Promujemy współpracowników, którzy od początku są zawodowo związani z Grupą Adamed i sukcesywnie budują swoją ścieżkę kariery zawodowej. Pokazują to dane dotyczące stażu pracy naszego zespołu. Na przykład w obszarze badań i rozwoju średnia długość zatrudnienia wynosi osiem lat, w obszarze finansów, wsparcia biznesu i operacyjnym – odpowiednio 10, 12 i 16 lat. Z kolei menedżerowie z obszaru sprzedaży związani są z firmą nawet dziesięć lat. Stabilizacja zatrudnienia w tym istotnym dla Grupy Adamed obszarze cieszy nas szczególnie. W tak dynamicznie zmieniającej się branży, jaką jest przemysł farmaceutyczny, to naprawdę bardzo dobry wynik. Jesteśmy także dumni, że w naszym zespole zatrudnionych jest 19 osób ze stopniem doktora, dodatkowo pięciu współpracowników ma otwarty przewód doktorski. To osoby na co dzień związane zarówno z obszarem badawczo-rozwojowym, jak i finansowym czy operacyjnym. Cieszy nas to, że mogą one łączyć pracę w Grupie Adamed z rozwojem kariery naukowej.

Jaką ścieżkę kariery proponujecie nowym osobom w firmie?

Rozwój w Grupie Adamed rozpatrujemy wielopłaszczyznowo. Mamy programy, które przygotowują naszych współpracowników do nowych ról w organizacji. Mogą oni rozwijać się zarówno w Polsce, jak i w naszych filiach zagranicznych. Tworzymy również przejrzyste systemy ścieżek kariery. Można by wymieniać wiele stosowanych przez nas rozwiązań w każdym z obszarów. Wszystkie te działania, systemowe i przeznaczone dla konkretnych osób, mają jeden cel – rozwój kompetencji i umiejętności współpracowników. Chcemy im w ten sposób umożliwić realizację ambicji zawodowych oraz osiąganie kolejnych szczebli kariery w strukturach firmy. To właśnie ludzie, ich potencjał i pomysły umacniają naszą organizację i krok po kroku budują przewagę rynkową Grupy Adamed. ■

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która została utworzona od podstaw na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Dziś firma jest producentem ponad 250 produktów oferowanych pacjentom w 60 krajach świata. Ma przedstawicielstwa w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie i na Ukrainie. Zatrudnia 1,6 tys. osób. Od kilkunastu lat prowadzi własną działalność badawczo- -rozwojową. W ciągu ostatnich sześciu lat przeznaczyła na ten cel ponad 250 mln zł. Tworzy konsorcja naukowo- -badawcze z wiodącymi uczelniami oraz instytutami naukowymi. Własność intelektualna firmy chroniona jest wieloma patentami – 52 w działalności innowacyjnej, 42 – w generycznej.

Okładka tygodnika WPROST: 31/2015
Więcej możesz przeczytać w 31/2015 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0