PKP Cargo zwiększy wynagrodzenia

PKP Cargo zwiększy wynagrodzenia

Dodano:   /  Zmieniono: 
PKP Cargo (fot. mat. prasowe) 
Zarząd PKP Cargo zdecydował o podwyżce wynagrodzeń w spółce kosztem ok. 50 mln zł w skali roku. Podpisano także protokół rozbieżności ze związkami zawodowymi w ramach trwającego sporu zbiorowego, podała spółka.
"Zarząd (...) informuje o podjęciu w dniu 29 lipca 2015 r. uchwały w przedmiocie dokonania od dnia 1 lipca 2015 r. wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez pracodawców działających w spółce w taki sposób, że: (i) dla pracowników wynagradzanych na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) podwyżka wynagrodzenia zasadniczego ma wynieść 110 zł brutto, (ii) dla pracowników wynagradzanych wskaźnikowo podwyżka wynagrodzenia ma wynieść 110 zł netto" – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z szacunkami spółki koszt realizacji wzrostu wynagrodzeń to ok. 50 mln zł w skali pełnego roku kalendarzowego razem z pochodnymi, podano także.

PKP Cargo podało także, że zarząd spółki nie zaakceptował postulatów organizacji związkowych będących stroną trwającego od dnia 2 lipca br. sporu zbiorowego, przedstawionych przez stronę społeczną w trakcie mediacji 30 lipca br.

Strona związkowa domagała się wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 lipca 2015 r. w wysokości 150 zł w uposażeniu zasadniczym dla wszystkich pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP, oraz zmiany podstawy wskaźnika na IV kwartał 2013 r. dla pracowników wynagradzanych wskaźnikowo według uchwały zarządu.

"Konsekwencją braku osiągnięcia porozumienia jest zakończenie mediacji w ramach sporu zbiorowego poprzez sporządzenie protokołu rozbieżności, co nastąpiło w dniu 30 lipca 2015 r. Zakończenie etapu mediacji uprawnia organizacje związkowe do podjęcia akcji strajkowej" – czytamy dalej.

Zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie mediacji od organizacji związkowych, planują one zakończenie referendum strajkowego do dnia 21 sierpnia 2015 r.

Zarząd PKP Cargo informował wcześniej, że szacowany koszt realizacji postulatów związkowców wyniósłby około 120 mln zł rocznie.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)