Unia pomoże załatać dziury w energetyce

Unia pomoże załatać dziury w energetyce

Dodano:   /  Zmieniono: 
Środki dla sektora energetyki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostaną przeznaczone na projekty wspierające budowę gospodarki niskoemisyjnej lub na bezpieczeństwo energetyczne - mówi Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Polska otrzyma z UE na politykę spójności 82,50 mld euro, przy czym ponad 27,41 mld euro, czyli około 115,6 mld zł, zasili Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Na jakie sektory gospodarki zostaną przeznaczone te środki?

Alokacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIS) przeznaczona jest w głównej mierze na wsparcie sektora transportu – ok. 83 mld zł, środowiska – ok. 14,5 mld zł, i energetyki – ok. 11,5 mld zł. Mniejsze środki zaplanowano dla sektora kultury i zdrowia – po mniej więcej 2 mld zł.

Jakie główne segmenty energetyki zostaną dofinansowane?

Więcej możesz przeczytać w 33/2015 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.