Sejm zatwierdził powiększenie deficytu w budżecie

Sejm zatwierdził powiększenie deficytu w budżecie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Głosowanie (fot. Screen sejm.gov.pl)
Sejm zdecydował o znowelizowaniu ustawy budżetowej na 2015 roku. Deficyt wzrośnie o niemal 4 mld złotych.

"Wobec zastanego stanu rzeczy MF opracuje w trybie pilnym nowelę do budżetu na 2015 która zostanie przedłożona Radzie Ministrów 1 grudnia 2015, a następnie trafi do Sejmu. Zakładając naturalne oszczędności budżetowe na poziomie z lat ubiegłych, nowela zwiększy deficyt o sumę ok. 3-4 mld zł, przy czym kwota ta zostanie doprecyzowana w oparciu o szczegółowe dane z resortów "- napisano w komunikacie Ministerstwa Finansów o konieczności zwiększania deficytu pod koniec listopada. Za przyjęciem nowelizacji ustawy zagłosowało 230 posłów, przeciw było 209, a wstrzymało się 3 posłów.

Podczas debaty sejmowej przedstawiciele opozycji wypowiadali się bardzo krytycznie o nowelizacji budżetu. Izabela Leszczyna z PO zwróciła uwagę, że dochody z aukcji LTE są i że wystarczy wydać decyzję administracyjną, aby wliczyć je do tegorocznego budżetu. Janusz Cichoń (PO) również podkreślał, że nowela nie jest konieczna i chodzi jedynie o przesunięcie dochodów z aukcji LTE z obecnego roku na rok 2016.

Wzrost deficytu budżetowego o 3,9 mld złotych spowodowany był głównie niższymi niż przewidywanymi wpływami z tytułu podatków. "Dochody z podatku VAT za rok 2015 w dniu 26 listopada były niższe od przyjętych w ustawie budżetowej o 13,3 mld zł. Pozostałe podatki przyniosły nieco więcej wpływów niż zakładane, niemniej ogólny ubytek wynosi ok. 12 mld zł" - pisano w listopadzie.

Według opublikowanych wcześniej szacunkowych danych, w budżecie państwa na koniec października br. odnotowano 34,49 mld zł deficytu (czyli 74,8% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok). Dochody w okresie styczeń-październik wyniosły 238,91 mld zł, tj. 80,4% planu. Z kolei wydatki sięgnęły 273, mld zł, tj. 79,6% planu. W budżecie państwa na 2015 r. limit wydatków ustalono na 343,28 mld zł, zaś wysokość dochodów - na 297,2 mld zł. Deficyt budżetu państwa ustalono na kwotę nie większą niż 46,08 mld zł. Jednocześnie wydatki budżetu państwa obniżono o 6,6 mld zł w porównaniu do wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2015 r., tj. do kwoty 336,7 mld zł, co było wynikiem oszczędności wynikających z niewykorzystanych rezerw celowych oraz z dotychczasowych blokad wydatków dokonanych przez dysponentów budżetu państwa, podano także w informacji. Zazwyczaj jest to wynikiem oszczędności powstałych przy przetargach i dokonywanych zakupach.

 Obecnie ustawa trafi do Senatu. Najbliższe posiedzenie Izby zaplanowane jest na 17-18 grudnia.

(ISBnews), Wprost.pl

Czytaj także