Strajku na kolei nie będzie. Związkowcy dogadali się z zarządem

Strajku na kolei nie będzie. Związkowcy dogadali się z zarządem

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Lokomotywa PKP Cargo (fot. Wikimedia Commons/CC)
Zarząd PKP Cargo porozumiał się ze związkowcami, dzięki czemu zaplanowany na 18 grudnia strajk nie odbędzie się
Zarząd PKP Cargo zawarł z działającym w spółce Krajowym Komitetem Protestacyjno Strajkowym (KKPS) porozumienie, zgodnie z którym strony zobowiązują się do podjęcia działań dążących do zawarcia, nie później niż do 31 marca 2016 r., porozumienia kończącego spór zbiorowy, zawisły w spółce od 2 lipca 2015 r., podało PKP Cargo. Oznacza to, że strajk planowany na 18 grudnia się nie odbędzie, a spółka zgadza się na zawieszenie zmian organizacyjnych.

"Na mocy porozumienia, KKPS zobowiązuje się do nie przeprowadzania akcji strajkowej, planowanej na dzień 18 grudnia 2015 r. w zakładach spółki oraz do zawieszenia i nie wszczynania jakichkolwiek działań protestacyjnych i strajkowych do dnia 31 marca 2016 r., związanych z przedmiotem sporu zbiorowego" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Ponadto, strony zgodnie postanawiają, że do 31 marca 2016 r. będą prowadzić w dobrej wierze rokowania, celem doprowadzenia do realizacji wystąpienia Okręgowego Inspektora Pracy z dnia 15 października 2015 r., dotyczącego wprowadzania zmian warunków wynagradzania w formie protokołów dodatkowych do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Strony porozumienia uzgodniły też podjęcie działań zmierzających do zawieszenia do 31 marca 2016 roku zawisłych postępowań sądowych.

Zarząd spółki jednocześnie poinformował o podpisaniu "Porozumienia pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnianych przez zakłady pracy spółki PKP CargoS.A." (ZUZP), na podstawie którego strony postanawiają o:

1) zawieszeniu, do 31 marca 2016 r. prowadzenia zmian organizacyjnych w spółce, związanych z przeniesieniem Logistyki i Dyspozytury z Zakładów do Centrali, przeniesieniem Działów Handlowych z Zakładów do PKP Cargo Connect, spółki zależnej od PKP Cargo, relokacją pracowników Centrali i Zakładów, oraz wydzieleniem funkcji utrzymania i napraw taboru do spółki zależnej PKP Cargotabor lub innego podmiotu,

2) wycofaniu do dnia 31 grudnia 2015 r. wszystkich obowiązujących na dzień zawarcia porozumienia ZUZP decyzji dotyczących zwolnienia pracowników z obowiązku świadczenia pracy.

Bezterminowy strajk generalny w PKP Cargo miał się rozpocząć w piątek, 18 grudnia br., o godzinie 9:00 od Zakładu Śląskiego i Zakładu Wschodniego.

Na początku listopada KKPS zawiadomił spółkę o zawieszeniu rozpoczęcia strajku generalnego do 9 grudnia. Wcześniej podawano, że strajk generalny w PKP Cargo rozpocznie się w poniedziałek, 9 listopada.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)
 2

Czytaj także