ME pracuje nad kompleksową nowelizacją ustawy o OZE

ME pracuje nad kompleksową nowelizacją ustawy o OZE

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Papierowa energia (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Ministerstwo Energii pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), w ramach której uregulowane zostaną kwestie związane z przesunięciem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy na 1 lipca 2016 r. – podał resort.

W nowelizacji mają znaleźć się m.in. regulacje związane z wprowadzeniem wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach. Rozgraniczona ma zostać działalność obywateli skierowana głównie na własne potrzeby oraz działalność gospodarcza nastawiona na dostarczanie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.

„W pierwszym przypadku pojawią się mechanizmy umożliwiające osobom fizycznym częściową rekompensatę poniesionych nakładów inwestycyjnych na instalację OZE. Ostateczny kształt tego instrumentu jest jeszcze w trakcie analiz, jednak nie będzie się on opierał na wpływach pieniężnych w zamian za dostarczoną energię” - czytamy w komunikacie.

Dla niepowiązanych przedsiębiorców eksploatujących indywidualne małe i mikroinstalacje ministerstwo rozważa natomiast dopuszczenie wzorowanych na rozwiązaniach zagranicznych mechanizmów FIT, które umożliwiałyby rozliczenia po zryczałtowanej cenie, bez konieczności prowadzenia gry rynkowej.

„W tym przypadku cena powyżej średniej ceny rynkowej ma jednak charakter pomocy publicznej. Dlatego tak zapewniona dopłata będzie musiała zostać ograniczona do poziomu, w którym danego typu instalacja OZE przekroczy próg, po którym jej komercyjna instalacja będzie opłacalna bez dopłat. W rozliczeniach uwzględniane byłyby też ewentualne dotacje inwestycyjne wykorzystane wcześniej dla danej instalacji” - czytamy dalej.

Resort prowadzi także prace związane z oceną skutków dotychczasowych regulacji i wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą uniknąć upadłości obecnie funkcjonującym biogazowniom rolniczym i zapewnią im możliwość dalszego rozwoju. Mechanizmy wsparcia dla nowych instalacji mają zostać skierowane głównie do podmiotów, które będą instalować OZE o największym wkładzie w rozwój polskiej gospodarki rozumiany jako miejsca pracy i wytworzona wartość dodana.

„Prowadzone w Ministerstwie Energii prace legislacyjne mają też wprowadzić nową koncepcję odnoszącą się do technologii OZE, która będzie wpływać na promowanie przedsiębiorczego i społecznego podejścia w grupach ludności zamieszkujących tereny wiejskie. Mowa tu o gminnych mikroklastrach energetycznych, które poprzez połączenie działań z kilku obszarów gospodarki mogą zapewniać lokalną samowystarczalność energetyczną” - wskazano także.

Resort planuje również wprowadzenie uproszczeń procedur sprawozdawczych dla małych wytwórców wszędzie tam, gdzie dzięki postępowi techniki możliwe jest wykorzystanie zdalnie odczytywanych urządzeń. Nowelizacja ustawy o OZE będzie zsynchronizowana czasowo z nowelizacją prawa energetycznego oraz ustawą o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej czyli tzw. ustawą licznikową, podało również ministerstwo.

(ISBnews)