Komisja finansów za uproszczonym opodatkowaniem

Komisja finansów za uproszczonym opodatkowaniem

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pozostawienie ryczałtu i karty podatkowej, wprowadzenie 120 zł ulgi na każde dziecko, zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkania, w którym podatnik mieszkał ponad rok - takie poprawki do ustawy o podatku PIT poparła sejmowa komisja finansów.
Komisja poparła poprawkę PiS, zakładającą pozostawienie uproszonych form opodatkowania, czyli ryczałtu i karty podatkowej. Poprawka nie uzyskała poparcia rządu, który planował likwidację ryczałtu w 2007 r., a karty - w 2009 r., co wzbudziło protesty przedsiębiorców. Według danych rządu, w 2005 r. w formie ryczałtu rozliczało się 552 tys. firm, zaś w formie karty podatkowej - 145 tys. firm.

Zgodnie z poprawką, ryczałt będą mogły wybrać osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychody nie przekroczyły w poprzednim roku 150 tys. euro. Zmiana ta wejdzie w życie od 1 stycznia 2008 r., aby dać podatnikom więcej czasu na dostosowanie. Obecnie limit ten wynosi 250 tys. euro rocznie.

Inna poparta przez komisję poprawka PiS zakłada zwolnienie z 19 proc. podatku dochodowego sprzedaży mieszkania, w którym podatnik był zameldowany powyżej 12 miesięcy na pobyt stały. Komisja poparła też poprawkę PO, w wyniku której sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat zostałaby w ogóle zwolniona z podatku.

Rządowy projekt nowelizacji PIT zmienia zasady opodatkowania sprzedaży mieszkań. Obecnie obowiązuje 10 proc. podatek od przychodu, ale tylko wówczas, jeśli sprzedaż nastąpi przed upływem 5 lat. Od 2007 zacznie obowiązywać 19-proc. podatek od dochodu ze sprzedaży.

Posłowie poparli też propozycję PiS, zakładającą wprowadzenie ulgi podatkowej w wysokości 120 zł na każde wychowywane dziecko. Taką kwotę będzie można rocznie odliczyć od podatku dochodowego. Koszty budżetowe to 700-800 mln zł rocznie.

Poprawce przeciwny był rząd. "Takiej zmiany nie było w przedłożeniu rządowym, więc nie mogę jej poprzeć" - powiedział podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Jarosław Neneman. Rząd planował wcześniej, by z ulgi wynoszącej 572,5 zł na każde dziecko korzystały rodziny mające co najmniej troje dzieci.

Nieoczekiwanie posłowie przyjęli też poprawkę SLD, przywracającą ulgę podatkową dla honorowych krwiodawców. Zakłada ona możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania ekwiwalentu za oddaną krew. Obecnie jest to 130 zł za litr krwi i 170 zł za litr osocza. Ma to kosztować budżet ok. 50 mln zł rocznie, jeśli skorzystają z tego wszyscy krwiodawcy. Rząd był przeciwny, ponieważ przeczy to idei uproszczenia systemu podatkowego.

Zgodnie z oczekiwaniami komisja odrzuciła poprawkę PO, zakładającą wprowadzenie dwóch stawek podatkowych - 18 i 32 proc. - już w 2007 r. Według Zbigniewa Chlebowskiego (PO), przy obecnej dobrej sytuacji gospodarczej rząd mógłby obniżyć podatki wcześniej.

Według projektu rządowego, dwie stawki podatku PIT - 18 i 32 proc. - zostaną wprowadzone w 2009 r. W 2007 i w 2008 roku mają nadal obowiązywać obecne stawki - 19, 30 i 40 proc. W 2007 r. progi podatkowe będą wynosić 43 tys. 405 zł i 85 tys. 528 zł. W 2008 r. progi te będą wynosić odpowiednio - 44 tys. 490 zł i 85 tys. 528 zł. W 2009 r. ma obowiązywać tylko jeden próg podatkowy - 85 tys. 528 zł.

Komisja odrzuciła propozycję PO, pozwalającą osobom pracującym za granicą na odliczenie 100 proc. diet za każdy dzień pracy. Rząd zaproponował możliwość odliczenia 30 proc. diet. Obecnie jest to 30 diet rocznie.

Ze względu na skutki budżetowe swoje główne poprawki wycofali posłowie LPR i Samoobrony. Liga proponowała wcześniej wspólne rozliczanie się małżonków z dziećmi, co kosztowałoby ok. 16 mld zł. Samoobrona wycofała się z propozycji zakładającej zwolnienie z podatku osób osiągających roczne dochody poniżej 10 tys. 129,4 zł. Koszt budżetowy był szacowany na ok. 26 mld zł.

Przewodnicząca komisji finansów Aleksandra Natalli-Świat (PiS) poinformowała, że drugie czytanie projektu nowelizacji PIT ma się odbyć 25 października, zaś 27 października możliwe jest przyjęcie ustawy.

Z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wynika, że ustawa podatkowa musi ukazać się w Dzienniku Ustaw najpóźniej do 30 listopada, aby zmiany podatkowe mogły wejść w życie od 1 stycznia 2007 r.

pap, ab