Orlen odkupił od Yukosu akcje Możejek

Orlen odkupił od Yukosu akcje Możejek

Dodano:   /  Zmieniono: 
PKN Orlen odkupił 53,7 proc. akcji litewskiej rafinerii Mażeikiu Nafta (Możejki) od rosyjskiego koncernu Yukos International U.K. B.V. - poinformowała agencja Bloomberg. PKN Orlen zapłacił za ten pakiet akcji 1,49 mld USD.
Jak poinformował w komunikacie płocki koncern, rozliczenie transakcji nastąpi za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Wilnie w piątek, 15 grudnia.

W piątek PKN Orlen ma ostatecznie zamknąć drugą transakcję - kupna od litewskiego rządu 30,66 proc. akcji Możejek za 852 mln USD. Uroczystość z tym związana ma odbyć się w Wilnie, prawdopodobnie w obecności premiera Litwy Gediminasa Kirkilasa i premiera Polski Jarosława Kaczyńskiego.

"Zgodnie z obecnym planem pełne przejęcie kontroli korporacyjnej nad Możejkami przez PKN Orlen nastąpi 15 grudnia 2006 roku" - podkreślono w komunikacie płockiego koncernu.

PKN Orlen podał, iż podczas czwartkowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Możejek dokonano zmian w składzie rady nadzorczej litewskiej rafinerii. Powołano do niej 6 osób wskazanych przez płocki koncern: Marka Moroza, Czesława Bugaja, Marcina Wasilewskiego, Piotra Kearney, Wojciecha Wróblewskiego i Rafała Zwierza. Rada, która liczy obecnie 9 osób, wybrała spośród swoich członków na przewodniczącego Marka Moroza.

Zgodnie z postanowieniami umowy między PKN Orlen a rządem Litwy, która wejdzie w życie z chwilą piątkowego rozliczenia transakcji z Yukos International, płocki koncern nabędzie prawo wskazania 8 z 9 członków rady nadzorczej Możejek.

Rada nadzorcza Możejek powołała do zarządu litewskiej rafinerii wiceprezesa PKN Orlen Jana Maciejewicza oraz członka zarządu tej spółki Pawła Szymańskiego. Ponadto do zarządu Możejek weszli ponownie Krystian Pater (przedstawiciel płockiego koncernu) oraz Paul Nelson English (dotychczasowy dyrektor generalny Możejek, obecnie desygnowany do zarządu z poparciem płockiego koncernu). Obecnie zarząd litewskiej rafinerii liczy siedmiu członków.

PKN Orlen podkreślił w komunikacie, iż jego intencją jest by rada nadzorcza Możejek w nowym składzie powołała do zarządu litewskiej rafinerii w sumie sześciu przedstawicieli płockiego koncernu, w tym prezesa Igora Chalupca oraz wiceprezesa Piotra Kownackiego.

"Powodem tak szerokiej reprezentacji przedstawicieli PKN Orlen w zarządzie Możejek jest strategiczny charakter tej inwestycji i jej znaczenie dla budowania wartości koncernu" - wyjaśniono w komunikacie płockiego koncernu.

Podkreślono w nim, iż zgodnie z przepisami prawa litewskiego osoby zasiadające w zarządzie spółki-matki nie mogą być członkami rady nadzorczej spółki-córki, mogą natomiast zasiadać w zarządzie tej spółki, co wynika także z innej niż w polskim prawie roli zarządu w ładzie korporacyjnym spółki (większość spraw związanych z bieżącym zarządzaniem operacyjnym należy do dyrektora generalnego, natomiast kompetencje zarządu ukierunkowane są na podejmowanie decyzji strategicznych).

Jak podał płocki koncern, zgodnie z zasadami obowiązującymi w jego grupie kapitałowej, osoby oddelegowane przez tę spółkę do rady nadzorczej i zarządu Możejek "zrzekną się wszelkiego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w ich organach statutowych".

PKN Orlen podpisał umowy na kupno akcji Możejek z Yukos International oraz z rządem Litwy na przełomie maja i czerwca tego roku.

Przejęcie ponad 84 proc. akcji Możejek przez płocki koncern to największa polska inwestycja zagraniczna i jedna z największych w ostatnich latach akwizycja w Europie Środkowo-Wschodniej. Po ostatecznym zamknięciu transakcji powstanie największy w regionie koncern rafineryjno-petrochemiczny z możliwością przerobu ropy naftowej na poziomie 31,7 mln ton rocznie, dysponujący łącznie 2.732 stacjami paliw w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Połączony podmiot będzie potencjalnie największym w Europie importerem rosyjskiej ropy naftowej.

Pod koniec listopada PKN Orlen podpisał dwie umowy kredytowe na 1,6 mld euro z konsorcjum ośmiu polskich i zagranicznych banków, umożliwiające przejęcie akcji Możejek. Wraz z posiadanymi środkami własnym i pozostającymi do wykorzystania istniejącymi liniami kredytowymi płocki koncern zapewnił sobie w ten sposób źródła finansowania na zakup pakietu akcji od Yukos International oraz rządu Litwy.

Możejki to największa rafineria w krajach nadbałtyckich o maksymalnym przerobie w wysokości 10 mln ton ropy rocznie. Jest ona właścicielem i operatorem systemu rurociągów do przesyłu ropy naftowej oraz produktów rafineryjnych na Litwie, a także eksportowo-importowego terminalu przeładunkowego nad Morzem Bałtyckim (Terminal Morski Butinga). Posiada także liczącą 27 stacji sieć sprzedaży detalicznej.

W sumie wartość wszystkich (100 proc.) akcji Możejek wyceniana jest na 2,8 mld USD.

W czwartek na zamknieciu sesji giełdowej akcje PKN Orlen kosztowały 50,70 zł, o 0,4 proc. więcej niż na otwarciu sesji.

ab, pap