JSW chce zwiększyć wydobycie węgla. Cel: 18 mln ton w 2030 roku

JSW chce zwiększyć wydobycie węgla. Cel: 18 mln ton w 2030 roku

Siedziba Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju
Siedziba Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju Źródło: Wikimedia Commons / Mariuszjbie/CC BY-SA 3.0
Jastrzębska Spółka Węglowa zatwierdziła strategię na lata 2020-2030, która przewiduje m.in. stopniowy wzrost wydobycia węgla do ok. 18 mln ton w 2030 r. z ok. 14,8 mln ton w 2019 r. przy stabilnym poziomie produkcji koksu na poziomie ok. 3,5 mln ton i uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25 proc. – podała spółka.

Jako cele strategiczne na lata 2020-2030 przyjęto:

– Uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25 proc.,

– Rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje

związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych,

– Zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 r.,

– Bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa,

– Efektywne JSW: wskaźnik natężenia robót na poziomie co najmniej 4,5 mb/tys. ton rocznie; optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań; efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej.

„W latach 2020-2030 planuje się stopniowy wzrost wydobycia węgla z poziomu ok. 14,8 mln ton w 2019 roku do ok. 18 mln ton w 2030 roku. Strategia zakłada docelowe zwiększenie wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów wydobywczych oraz uruchomienie wydobycia z obszaru Bzie Dębina. Struktura planowanego poziomu wydobycia to wzrost uzysku węgla koksowego z 71% w 2019 roku do ponad 85% od roku 2021, z jednoczesnym spadkiem poziomu produkcji węgla do celów energetycznych z 29% w 2019 roku do 12% w roku 2030” – czytamy w komunikacie.

Założono tez średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2020-2030 na poziomie ponad 80 tys. mb. „W okresie obowiązywania strategii, JSW zakłada się wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od ok. 700 ton do ok. 850 ton węgla na osobę w roku 2030, przy założeniu przeciętnego średniorocznego zatrudnienia w latach 2020-2030 na poziomie ok. 21,4 tys. etatów” – podano także.

Jednocześnie strategia zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w grupie kapitałowej z obecnych ok. 30 tys. etatów do ok. 31 tys. etatów do 2030 roku. Zakłada ona też zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie ok 3,5 mln ton.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także