7,8 mld zł na zielone inwestycje. Minister Klimatu przedstawił plany do końca 2020 roku

7,8 mld zł na zielone inwestycje. Minister Klimatu przedstawił plany do końca 2020 roku

Wiatraki, zdj. ilustracyjne
Wiatraki, zdj. ilustracyjne Źródło:Fotolia / Rochu_2008
Ministerstwo Klimatu przeznaczy 7,8 mld zł na ułatwianie zielonych inwestycji tylko w 2020 roku, w tym na projekty dotyczące transformacji energetycznej, poprawy jakości powietrza, termomodernizacji budynków, a także mikroinstalacji OZE, poinformował minister klimatu Michał Kurtyka.

Minister Kurtyka zaznaczył, że „ambicją Polski jest uczynienie zielonych inwestycji filarem zmian” w budowaniu nowoczesnej gospodarki.

„Tylko w tym roku Ministerstwo Klimatu […] przeznaczy 7,8 mld zł na ułatwienie zielonych inwestycji. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektów związanych z transformacją energii, poprawą jakości powietrza, termomodernizacją budynków, rozwojem elektromobilności, inwestycjami w mikroinstalacje OZE lub rozwiązaniami związanymi z łagodzeniem skutków suszy” – napisał Kurtyka w artykule dla portalu EURACTIV.

Podkreślił, że inwestycje w sektorze energetycznym, w szczególności w OZE, są pożądane zarówno w Polsce, jak i w całej UE, ponieważ mogą znacząco wpłynąć na ożywienie gospodarek po pandemii koronawirusa.

Przypomniał, że Polska wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii w formie systemu aukcyjnego. Od 2016 r. zakontraktowano moce - łącznie na 1,7 GW w instalacjach fotowoltaicznych i około 3,4 GW w farmach wiatrowych. Łączne wsparcie w tym okresie wyniosło ponad 38 mld zł, z czego 37 mld zł przeznaczono na nowe instalacje.

Aukcje zaplanowane na ten rok mają doprowadzić do wytworzenia mocy ponad 2,4 GW pochodzącej z nowych, zielonych źródeł energii, z czego 800 MW będzie wytwarzanych z energii wiatrowej, a 1,5 GW z energii słonecznej.

„Fakt ten stawia Polskę na pierwszym miejscu w UE pod względem całkowitej powierzchni budowy farm wiatrowych na lądzie” – napisał Kurtyka.

W jego ocenie, dla Polski kluczowe będzie zastąpienie elektrowni węglowych źródłami zeroemisyjnymi (lądową i morską energią wiatrową, fotowoltaiką) i niskoemisyjnymi (jak gaz ziemny czy energia jądrowa) przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego.

Kurtyka podkreślił, że Polska potrzebuje zielonych inwestycji jako czynnika napędzającego gospodarkę, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy i wzmacnianiu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw.

Zaznaczając, że Polska popiera ambicje UE dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej przez całą Unię do 2050 r., zwrócił uwagę, że uznanie przez Polskę tego zobowiązania jako celu krajowego zależy od dostępności finansowania transformacji energetycznej, akceptacji społecznej i możliwości zapewnienia konkurencyjności polskiego przemysłu.

Przypomniał też, że Polska akceptuje zaproponowany przez Komisję Europejską Fundusz Odbudowy, szacowany na 750 miliardów euro, którego celem jest m.in. ułatwienie wzrostu gospodarczego opartego na zielonych inwestycjach.

„Z punktu widzenia transformacji sektora energetycznego kluczową rolę odegra zwiększenie funduszu Just Transition z 7,5 do 40 miliardów euro, ponieważ Polska stanie się jednym z kluczowych beneficjentów” – napisał minister.

Czytaj też:
Minister Kurtyka dla „Wprost”: Nie ma ryzyka w ciągłości działań sektora energetycznego