Rozwój fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu podpisało list intencyjny z organizacjami pozarządowymi

Rozwój fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu podpisało list intencyjny z organizacjami pozarządowymi

Panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne Źródło: Unsplash / Zbynek Burival
Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i organizacji pozarządowych podpisali list intencyjny na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki. To kolejny krok w kierunku bardziej ekologicznej energetyki.

Ministerstwo Klimatu podpisało z organizacjami branży fotowoltaicznej list intencyjny, którego celem jest wypracowanie porozumienia sektorowego i zbudowanie łańcucha wartości polskiego przemysłu fotowoltaicznego. Sygnatariuszami są Konfederacja Lewiatan, Instytut Energetyki Odnawialnej, Instytut Jagielloński, Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Krajowa Izba Klastrów Energii, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki i Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

– Spotykamy się tu, by podpisać list intencyjny, zmierzający do wypracowania i zawarcia umowy sektorowej, mającej na celu stworzenie łańcucha wartości i zbudowania i wspierania potencjału rozwoju polskiego przemysłu fotowoltaicznego – powiedział wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, podczas uroczystości podpisania listu.

Podkreślił, że list jest inicjatywą otwartą, do której mogą dołączyć kolejne podmioty.

– Podpisywane są różne porozumienia sektorowe, ale - według mojej wiedzy - Komisja Europejska dopiero rozważa podpisanie porozumienia sektorowego z branżą fotowoltaiczną. To jest pierwsze porozumienie w krajach Unii Europejskiej pomiędzy rządem a branżą fotowoltaiczną – wskazał prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski.

Sygnatariusze listu intencyjnego zobowiązali się do wspólnego opracowania harmonogramu prac nad porozumieniem, organizacji cyklicznych spotkań roboczych w celu uzgodnienia ostatecznych postanowień, współpracy w przygotowaniu raportu dotyczącego przemysłu fotowoltaicznego oraz dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie rozwoju i wdrażania technologii produkcji m.in. ogniw i modułów fotowoltaicznych, przy poszanowaniu prawnie chronionej tajemnicy przedsiębiorstw.

Czytaj też:
Mniej węgla i zeroemisyjny system za 280 mld zł. Poznaliśmy założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Źródło: ISBnews