Szefowa KE: Emisja gazów cieplarnianych spadnie w dziesięć lat o przynajmniej 55 proc.

Szefowa KE: Emisja gazów cieplarnianych spadnie w dziesięć lat o przynajmniej 55 proc.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Źródło: Shutterstock / Alexandros Michailidis
Komisja Europejska proponuje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do roku 2030, poinformowała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

Przyjrzeliśmy się naszym celom na 2050 r. I przeprowadziliśmy szeroko zakrojone konsultacje. Proponujemy ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku – powiedziała , przedstawiając orędzie o stanie w Parlamencie Europejskim.

Plan ograniczania emisji

W grudniu ub. roku zapowiedziała, że do lata 2020 r. przygotuje ocenę skutków i przedstawi plan zwiększenia, w odpowiedzialny sposób, do co najmniej 50 proc., a potencjalnie do 55 proc. w stosunku do poziomu w 1990 r., unijnego celu na 2030 r. zredukowania emisji gazów cieplarnianych.

– Jeśli inni pójdą za naszym przykładem, możemy osiągnąć cele porozumienia paryskiego. Postanawiamy osiągnąć ten cel. To przyczyni się do stworzenia miejsc pracy i zmniejszy zanieczyszczenie powietrza o ponad połowę – powiedziała von der Leyen w Parlamencie. Zaznaczyła, że UE „musi dostosować politykę energetyczną”.

– Zielony Ład to coś więcej niż tylko redukcja emisji. Musimy zmienić nasze podejście do natury - zajmiemy się wszystkim, od niebezpiecznych chemikaliów po zanieczyszczenia – podkreśliła.

250 mld euro na Zielony Ład

Poinformowała, że 37 proc. środków z instrumentu Next Generation EU (wartego ok. 750 mld euro) zostanie wydane bezpośrednio na projekty związane z Zielonym Ładem.

– Naszym celem jest by 30 proc. z 750 mld euro z Next Generation EU trafiło na zielone obligacje. W ramach projektów Next Generation EU powstanie również więcej punktów ładowania i projektów wodorowych – zapowiedziała szefowa KE.

Zaznaczyła, że konieczna jest także modernizacja budynków, których ogrzewanie przyczynia się do podwyższenia emisji o ok. 40 proc., by stały się "bardziej zrównoważone".

– Chcę, aby Next Generation rozpoczęło transformację. To musi być nowy projekt […] dla Europy – powiedziała.

Aby osiągnąć proponowaną wcześniej dodatkową redukcję emisji gazów cieplarnianych o 50-55 proc., Komisja zapowiedziała przeprowadzenie do czerwca 2021 r. przeglądu wszystkich znaczących instrumentów polityki związanych z klimatem. Przegląd ten obejmie system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) m.in. rozważone zostanie objęcie tym systemem nowych sektorów, cele państw członkowskich w zakresie redukcji emisji w sektorach nieobjętych ETS oraz rozporządzenie w sprawie emisji związanych z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. Komisja zaproponuje zmianę regulacji klimatycznych, aby je odpowiednio zaktualizować.

Źródło: ISBnews
 1

Czytaj także