UE ma dalekosiężne plany ws. redukcji emisji. Prezes PGE: To będzie kosztować 136 mld euro

UE ma dalekosiężne plany ws. redukcji emisji. Prezes PGE: To będzie kosztować 136 mld euro

Wojciech Dąbrowski
Wojciech Dąbrowski Źródło:Newspix.pl / TEDI
Europejski Zielony Ład, unijny program, zakłada ogromną redukcję emisji CO2 wśród państw wspólnoty. O ewentualnych kosztach tego przedsięwzięcia mówił prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Z podanych przez niego szacunków wynika, że redukcja emisji do 55 proc. kosztowałaby Polskę 136 mld euro.

W czwartek odbyła się debata Euractiv z udziałem unijnej komisarz ds. energii Kadri Simson, przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego, organizacji gazowych, a także think tanków. Wśród uczestników był także prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Kadri Simson, komisarz ds. energii, otwierając debatę, zapewniła, że zrealizujemy Europejski Zielony Ład wyłącznie, jeśli będzie uczciwy. Państwa członkowskie mają różne punkty startowe i dlatego sprawiedliwość musi stanowić rdzeń transformacji. James Watson, sekretarz generalny stowarzyszenia Eurogas, mówił z kolei, że potrzebna jest elastyczność unijnych mechanizmów finansowych, która ułatwi tym państwom, które tego potrzebują, równoległy rozwój OZE i źródeł gazowych.

Europejski Zielony Ład. Prezes PGE: Realizacja redukcji emisji w Polsce kosztowałaby 136 mld euro

Głos w trakcie debaty zabrał prezes PGE Wojciech Dąbrowski, który również podkreślał fakt, że w ramach Europejskiego Zielonego Ładu należy zapewniać państwom członkowskim „odpowiednie mechanizmy finansowania”. Zaznaczał też, że niezależnie od zaplanowanych celów redukcji emisji CO2 w Europie do 2030 r. (55 lub 60 proc.), nie obejdzie się to bez zaangażowania ogromnych środków.

– Według szacunków PGE realizacja redukcji emisji o 55 proc. w Polsce kosztowałaby 136 mld euro. W połowie 2020 roku całkowita moc zainstalowana OZE w Polsce osiągnęła 9,5 GW. Aby osiągnąć cel redukcji emisji o 55%, będziemy potrzebować 54 GW OZE, czyli więcej niż cały polski system elektroenergetyczny w 2019 roku – mówił Wojciech Dąbrowski.

Strategia dekarbonizacji PGE

Jak opisuje biuro prasowe PGE, Dąbrowski zaprezentował nową strategię spółki i jej drogę do dekarbonizacji. – Do 2030 roku udział energii odnawialnej w portfelu Grupy wzrośnie do 50 proc., a emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 85 proc., natomiast do 2050 roku Grupa zamierza osiągnąć zerową emisję CO2 i dostarczać 100% zielonej energii klientom – wyliczał.

Prezes PGE podkreślił przy tym, że ważnym źródłem funduszy na te zielone inwestycje będą właśnie unijne fundusze. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW. Do 2040 roku moc morskich farm wiatrowych Grupy PGE osiągnie 6,5 GW.

Czytaj też:
Porozumienie ws. likwidacji kopalń. Plan może nie wypalić