PGE pokaże kto „Prowadzi w zielonej zmianie”

PGE pokaże kto „Prowadzi w zielonej zmianie”

Nowe hasło – „Prowadzimy w zielonej zmianie” – będzie od teraz towarzyszyć logo PGE
Nowe hasło – „Prowadzimy w zielonej zmianie” – będzie od teraz towarzyszyć logo PGE Źródło:Materiały prasowe
Startuje kampania nowej strategii marki PGE Polska Grupa Energetyczna. Nie tylko pokazuje ona, że elektroenergetyczny gigant jest liderem zielonej zmiany, ale także, jaką pomoc oferuje Polakom.

„PGE Prowadzimy w zielonej zmianie” to kampania wizerunkowa. Grupa wyszła z założenia, że o jej działaniach nie wszyscy wiedzą, więc zdecydowała się zaangażować siły i środki, by to zmienić.

Nowe hasło, właśnie „Prowadzimy w zielonej zmianie”, będzie od teraz towarzyszyć logo PGE. Ma wskazywać i informować: kto jest w Polsce liderem zielonej zmiany na rynku elektroenergetycznym i jakie działania pomocowe i opiekuńcze podejmuje PGE w stosunku do społeczeństwa polskiego.

Jak dowiedzieliśmy się na inaugurującej kampanię konferencji, wybór hasła „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie” był nieprzypadkowy. To nie buńczuczność, ale fakty o nim zdecydowały. – Jako PGE mamy argumenty, żeby odważnie mówić o tym, że prowadzimy w zielonej zmianie. Z jednej strony PGE to lider i najbardziej zaawansowana w dążeniu do neutralności klimatycznej grupa energetyczna w Polsce. Z drugiej strony, PGE to firma pomocna, opiekuńcza wobec klientów, służąca im wiedzą i profesjonalnym doradztwem na zmieniającym się rynku – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE Polska Grupa Energetyczna „aspiruje do tego, aby marka PGE była postrzegana jako marka nowoczesna, dbająca o środowisko i działająca w zrównoważony sposób”, jak kontynuował prezes firmy.

– W październiku ubiegłego roku przyjęliśmy strategię Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, którą konsekwentnie realizujemy. Wpisanie zielonej zmiany w markę PGE jest oczywiste i niezbędne oraz zobowiązuje nas, jako lidera transformacji energetycznej w Polsce do dalszych działań i budowania silnej polskiej marki – dodał Wojciech Dąbrowski.

Bez poinformowania o tym społeczeństwa, działania PGE, jakkolwiek szlachetne i odważne, pozostałyby jedynie „w firmie”, nikt by się o nich nie dowiedział. Stąd nowa strategia marki PGE oznacza również nową kreację reklamową.

Wybór hasła „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie” był nieprzypadkowy

Wizerunkowa kampania reklamowa „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie” oddaje głos… zwierzętom zamieszkującym w Polsce. Poprzez zabawne dialogi i monologi zwierzęcych bohaterów wybrzmiewa głos zmian wprowadzanych przez Grupę PGE i ich pozytywny wpływ na życie wszystkich mieszkańców Polski.

Wybór zwierzęcych bohaterów spotów również był nieprzypadkowy, tak jak i hasła oraz czasu przeprowadzenia kampanii. Inspiracją była bowiem dotychczasowa aktywność PGE w zakresie ochrony środowiska, wsparcie firmy dla polskich parków narodowych, takich jak m.in. Roztoczańskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz działań ochronnych na rzecz różnych gatunków zwierząt, w tym bocianów i sokołów.

Jakich spotów reklamowych możemy się spodziewać? Natura została w nich pokazana przestrzennie, z pełną gamą kolorystyczną. Podstawowymi elementami do zbudowania odpowiedniej atmosfery uczyniono dwa żywioły: wiatr i słońce. Z kolei inspiracją w realizacji były najlepsze filmy przyrodnicze. Co symptomatyczne, w spotach zostały wykorzystane przede wszystkim ujęcia najbardziej uznanych polskich filmowców przyrodników. Zwierzęcymi bohaterami kampanii zostały gatunki żyjące na terenie Polski. To ma dodatkowo wzmocnić wizerunek PGE, jako marki silnie związanej z Polską i polskością.

To nie wszystko. Spoty wizerunkowe pod nazwami „Wiatr zmian”, „Militarne mewy”, „PGE Spa” oraz „Wyliczanka” odnoszą się odpowiednio do biznesowej działalności PGE, w tym budowy i eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej. Firma chce osiągnąć do 2030 roku 2,5 GW i 6,5 GW do 2040 roku. Chce kontynuacji budowy mocy w fotowoltaice i osiągnięcia do 2030 roku 3 GW oraz rozbudowy mocy w lądowych elektrowniach wiatrowych o dodatkowy 1 GW do 2030 roku.

Z kolei spoty produktowe nazywają się „Stuknij w klawiaturę” i „Muzycy”. Nawiązują bezpośrednio do konkretnych już ofert PGE Obrót, czyli usług e-bok, e-faktura i e-sklep.

Jak przystało na lidera i giganta polskiej elektroenergii kampania zostanie przeprowadzona we wszystkich mediach – w telewizji, prasie, internecie i na nośnikach reklamy zewnętrznej. Szczególnie dużo spotów zobaczymy w telewizji i internecie. PGE uznała, że to nie tylko media o największym zasięgu, ale jednocześnie pozwalające szczegółowe mierzenie kampanii.

Kampania PGE zostanie przeprowadzona w październiku 2021 roku, a kampania PGE Obrót zacznie się w połowie października i zakończy w połowie listopada 2021 roku.

Tekst powstał na podstawie materiałów z konferencji partnera