Rosnące ceny energii pod lupą KE. Padły konkretne propozycje rozwiązania problemu

Rosnące ceny energii pod lupą KE. Padły konkretne propozycje rozwiązania problemu

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Źródło:Newspix.pl / ABACA
Komisja Europejska zareagowała na rosnące ceny energii na świecie. KE przewiduje dalszy wzrost opłat zimą 2021/2022, dlatego zaproponowała szereg rozwiązań dla państw członkowskich, by mogły ochronić przede wszystkim gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

– Wzrost cen energii na świecie budzi poważne zaniepokojenie w UE. Wychodzimy teraz z pandemii i rozpoczynamy odbudowę naszych gospodarek, dlatego ważne jest, aby chronić odbiorców wrażliwych i wspierać europejskie przedsiębiorstwa – mówiła w środę komisarz ds. energii Kadri Simson, zapowiadając, jakie środki proponuje państwom członkowskim do walki z rosnącymi cenami energii.

Komisja Europejska – wynika z wypowiedzi Simson – chce, by zimą 2021/2022, gdy oczekiwane są wzrosty cen energii, kraje UE mogły „szybko złagodzić skutki wzrostu cen dla szczególnie wrażliwych odbiorców i małych przedsiębiorstw”.

Komisja Europejska i reakcja na rosnące ceny energii. Lista propozycji

Komisja oceniła, że priorytetowe mają być właśnie te krótkoterminowe działania, skierowane do konsumentów i przedsiębiorstw. Wśród propozycji znalazło się:

  • udzielanie konsumentom dotkniętym ubóstwem energetycznym wsparcia dochodów w sytuacji nadzwyczajnej, na przykład w postaci bonów lub przez opłacanie części rachunku za energię. W finansowaniu tego środka mogą pomóc dochody z EU ETS,
  • zezwolenie na tymczasowe odroczenie płatności rachunków za energię,
  • wprowadzenie środków chroniących przed odłączeniem od sieci,
  • tymczasowe i ukierunkowane obniżenie stawek podatkowych dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji,
  • udzielanie pomocy przedsiębiorstwom lub gałęziom przemysłu, zgodnie z  zasadami pomocy państwa,
  • zwiększenie skuteczności prowadzonych na arenie międzynarodowej działań w zakresie energii, aby zapewnić przejrzystość, płynność i elastyczność rynków międzynarodowych,
  • badanie potencjalnych zachowań antykonkurencyjnych na rynku energii i zwrócenie się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) o jeszcze dokładniejsze monitorowanie rozwoju sytuacji na rynku emisji dwutlenku węgla,
  • ułatwienie szerszego dostępu do umów zakupu odnawialnej energii elektrycznej i wprowadzenie środków wspierających te umowy.

Ten komunikat KE z zaleceniami zostanie przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu, a później też ministrom ds. energii państw członkowskich. „Przywódcy europejscy omówią następnie ceny energii na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 21–22 października” – czytamy w komunikacie KE.

Czytaj też:
Nadchodzi drożyzna. W 2022 roku wzrosną m.in. opłaty za gaz, prąd, raty kredytów i ceny niektórych produktów