Rosnące ceny energii pod lupą KE. Padły konkretne propozycje rozwiązania problemu

Rosnące ceny energii pod lupą KE. Padły konkretne propozycje rozwiązania problemu

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen / Źródło: Newspix.pl / ABACA
Komisja Europejska zareagowała na rosnące ceny energii na świecie. KE przewiduje dalszy wzrost opłat zimą 2021/2022, dlatego zaproponowała szereg rozwiązań dla państw członkowskich, by mogły ochronić przede wszystkim gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

– Wzrost cen energii na świecie budzi poważne zaniepokojenie w UE. Wychodzimy teraz z pandemii i rozpoczynamy odbudowę naszych gospodarek, dlatego ważne jest, aby chronić odbiorców wrażliwych i wspierać europejskie przedsiębiorstwa – mówiła w środę komisarz ds. energii Kadri Simson, zapowiadając, jakie środki proponuje państwom członkowskim do walki z rosnącymi cenami energii.

Komisja Europejska – wynika z wypowiedzi Simson – chce, by zimą 2021/2022, gdy oczekiwane są wzrosty cen energii, kraje UE mogły „szybko złagodzić skutki wzrostu cen dla szczególnie wrażliwych odbiorców i małych przedsiębiorstw”.

Komisja Europejska i reakcja na rosnące ceny energii. Lista propozycji

Komisja oceniła, że priorytetowe mają być właśnie te krótkoterminowe działania, skierowane do konsumentów i przedsiębiorstw. Wśród propozycji znalazło się:

  • udzielanie konsumentom dotkniętym ubóstwem energetycznym wsparcia dochodów w sytuacji nadzwyczajnej, na przykład w postaci bonów lub przez opłacanie części rachunku za energię. W finansowaniu tego środka mogą pomóc dochody z EU ETS,
  • zezwolenie na tymczasowe odroczenie płatności rachunków za energię,
  • wprowadzenie środków chroniących przed odłączeniem od sieci,
  • tymczasowe i ukierunkowane obniżenie stawek podatkowych dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji,
  • udzielanie pomocy przedsiębiorstwom lub gałęziom przemysłu, zgodnie z  zasadami pomocy państwa,
  • zwiększenie skuteczności prowadzonych na arenie międzynarodowej działań w zakresie energii, aby zapewnić przejrzystość, płynność i elastyczność rynków międzynarodowych,
  • badanie potencjalnych zachowań antykonkurencyjnych na rynku energii i zwrócenie się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) o jeszcze dokładniejsze monitorowanie rozwoju sytuacji na rynku emisji dwutlenku węgla,
  • ułatwienie szerszego dostępu do umów zakupu odnawialnej energii elektrycznej i wprowadzenie środków wspierających te umowy.

Ten komunikat KE z zaleceniami zostanie przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu, a później też ministrom ds. energii państw członkowskich. „Przywódcy europejscy omówią następnie ceny energii na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 21–22 października” – czytamy w komunikacie KE.

Czytaj też:
Nadchodzi drożyzna. W 2022 roku wzrosną m.in. opłaty za gaz, prąd, raty kredytów i ceny niektórych produktów

Źródło: WPROST.pl
 1

Czytaj także