LOT zachęca do udziału w konkursie o lotnictwie. Do wygrania płatne staże i bilety lotnicze!

LOT zachęca do udziału w konkursie o lotnictwie. Do wygrania płatne staże i bilety lotnicze!

Boeing 787 Dreamliner PLL LOT
Boeing 787 Dreamliner PLL LOT Źródło:Newspix.pl / Maciej Goclon
Polskie Linie Lotnicze LOT przedłużają do 15 listopada 2020 r. termin składania prac w pierwszej edycji konkursu na pracę dyplomową z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Konkurs jest skierowany do absolwentów wszystkich uczelni studiów I i II stopnia. Najlepsi uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do PLL LOT na płatne staże.

Polskie Linie Lotnicze LOT to jedna z 12 najstarszych linii lotniczych na świecie i od lat ambasador Polski. W 2019 roku polski przewoźnik świętował 90-lecie powstania. I właśnie z tej okazji zorganizowano pierwszą edycję konkursu na pracę dyplomową z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo.

Jesteśmy dumni, że możemy być inicjatorem jednego z największych konkursów skierowanych do studentów uczelni wyższych w kraju. Co roku swoje prace dyplomowe broni prawie 400 tysięcy studentów różnych kierunków. Wierzymy, że w młodych ludziach drzemie ogromny potencjał do rozwoju i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dla całej branży lotniczej. Analizując potrzeby studentów znajdujących się u progu najważniejszych życiowych decyzji, chcemy zainspirować ich do poznawania lotnictwa. Najlepszych uczestników konkursu zaprosimy do siebie na płatne staże, które - jak pokazuje nasze doświadczenie - często są początkiem błyskotliwych karier w LOT – mówi Michał Fijoł, Członek Zarządu ds. Handlowych Polskich Linii Lotniczych LOT.

Aby wziąć udział w konkursie obronione prace wraz z kompletem dokumentów należy wysłać w terminie najpóźniej do 15 listopada 2020 roku na adres: [email protected].

W konkursie mogą wziąć udział studenci studiów I lub/i II stopnia uczelni zarówno publicznych, jak i niepublicznych na terenie Polski, którzy obronili pracę dyplomową w roku akademickim 2019/2020. Praca konkursowa musi dotyczyć lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: na pracę licencjacką lub inżynierską oraz na pracę magisterską. Zgłaszane prace mogą być napisane w języku polskim i angielskim. Szczegółowe wytyczne odnośnie wymaganej dokumentacji pracy konkursowej oraz regulamin można znaleźć na stronie: www.lot.com/pl/pl/konkurs.

Tematyka prac dyplomowych

Zagadnienia, do zbadania których zaproszono uczestników konkursu to między innymi: determinanty i źródła konkurencyjności linii lotniczych, modele biznesowe linii lotniczych, nowoczesne technologie w sektorze lotniczym, sektor lotniczy a konkurencyjność gospodarki narodowej, wykorzystanie Big Data i zaawansowanej analityki w optymalizacji procesów biznesowych w sektorze usług lotniczych, nowoczesne metody kształcenia załóg lotniczych, rola transportu w rozwoju turystyki, aspekty finansowe transportu lotnicze, prawno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju lotnictwa. Oznacza to, że do udziału w konkursie mogą przystąpić studenci kierunków nie tylko technicznych, ale także m.in.: turystycznych, marketingowych oraz socjologicznych.

Jury na przełomie 2020/2021 r. ogłosi trzech zwycięzców w dwóch kategoriach. Laureaci mogą liczyć na atrakcyjne nagrody, m.in. płatne staże i bilety lotnicze Polskich Linii Lotniczych LOT.

Chcemy pokazywać, jak ciekawym miejscem do rozwoju kariery zawodowej jest linia lotnicza i jak szerokie spektrum możliwości daje. Współpracujemy z wieloma organizacjami studenckimi i angażujemy się we współpracę ze środowiskami naukowymi. Wierzymy, że nauka i biznes wzajemnie się inspirują i działając w ścisłej współpracy, mogą wypracowywać innowacyjne rozwiązania, rozwijać branżę i wyłaniać talenty – mówi Magdalena Pieśniewska, Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Polskich Liniach Lotniczych LOT.

Partnerem merytorycznym LOT-u przy organizacji konkursu jest Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, jednego z najprężniej działających ośrodków naukowo-badawczych w regionie. Do kapituły konkursowej zaproszono przedstawicieli 20 najważniejszych uczelni w kraju, w tym m.in.: Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Politechniki Rzeszowskiej.

W konkursie wyłonione zostaną prace wyróżniające się oryginalnością tematu, jakością przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych danych, samodzielnością i jakością wniosków oraz przydatnością dla rozwoju biznesu lotniczego. Jesteśmy przekonani, że konkurs przyczyni się do powstania prac wnoszących nowe wartości do dorobku naukowego w obszarze lotnictwa pasażerskiego i będzie inspiracją do poszukiwania nowych, nowych tematów i innowacyjnych rozwiązań z zakresu lotnictwa – mówi prof. dr hab. Elżbieta Szymańska, Kierownik Katedry Gospodarki Turystycznej Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Czytaj też:
LOT wprowadza darmową usługę. Świetna wiadomość dla pasażerów!