Rząd chce usprawnić budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przygotowano specustawę

Rząd chce usprawnić budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przygotowano specustawę

Koncepcje Centralnego Portu Komunikacyjnego
Koncepcje Centralnego Portu Komunikacyjnego Źródło: cpk.pl
Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wymaga usprawnienia. Marcin Horała Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego przygotował specustawę.

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ustawie zawarto szereg zapisów, które mają wpłynąć m.in. na konsolidację firm z sektora lotniczego, czy ułatwienie pozyskiwania gruntów pod budowę.

"Potrzeba opracowania niniejszej ustawy wynika z szeregu analiz przeprowadzonych w ramach projektu CPK, wskazujących na niezbędne dostosowanie otoczenia organizacyjnego i regulacyjnego w celu usprawnienia i zapewnienia efektywności procesów inwestycyjnych realizowanych w ramach wykonania Programu CPK - zaznacza Marcin Horała Pełnomocnik Rządu ds. CPK, który jest autorem projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Podstawowe założenia ustawy

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu, projekt ustawy ma się skupić na pięciu podstawowych kwestiach:

  1. Konsolidacja przedsiębiorstw sektora lotniskowego w Polsce – ustawa konsoliduje operatorów infrastruktury lotniskowej w ramach jednej grupy kapitałowej.
  2. Proces inwestycyjno-budowlany inwestycji objętych Programem CPK – ustawa zawiera rozwiązania upraszczające i przyspieszające ten proces w odniesieniu do inwestycji lotniskowej, inwestycji kolejowych oraz innych Inwestycji Towarzyszących.
  3. Nabywanie nieruchomości na potrzeby inwestycji – proponowane rozwiązania usprawnią procesy nabywania nieruchomości na potrzeby CPK oraz uwzględniają szereg postulatów społecznych dotyczących warunków nabycia.
  4. Koordynacja rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru otaczającego CPK – ustawa rozszerza katalog działań publicznych w projekcie CPK o działania koordynacyjne w obszarze rozwoju regionalnego, modyfikując w tym zakresie istniejące rozwiązania prawne.
  5. Realizacja postulatów strony społecznej – projekt uwzględnia szereg postulatów społecznych w obszarze nieruchomości, wprowadzając m. in. pierwsze w krajowym porządku prawnym rozwiązania dla procesów zorganizowanej relokacji miejscowości.

Czytaj też:
Polska elektrownia atomowa powstanie szybciej, niż zakładano i będzie tańsza? Szykuje się specustawa

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także