Ile unijnych miliardów pomogło dofinansować budowę polskich dróg?

Ile unijnych miliardów pomogło dofinansować budowę polskich dróg?

Budowa autostrady A1
Budowa autostrady A1 Źródło: GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, jak dużo pieniędzy dostała na budowę i modernizację polskich dróg oraz jak wygląda stan rozliczenia przyznanych funduszy.

GDDKiA jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Dyrekcja rozliczyła ponad 77 proc. środków.

Do dofinansowania w tej perspektywie przewidziano 93 projekty Dyrekcji, na które przyznano środki UE w kwocie ponad 43 mld zł. Jak informuje GDDKiA, posiada ona większe możliwości wykorzystania środków unijnych w stosunku do tych faktycznie pozyskanych. „Jesteśmy gotowi przedstawić i przeprowadzić procedurę dofinansowania ze środków UE dla inwestycji, których wkład UE wynosi w sumie około 46 mld zł”, czytamy

72 umowy i 77 wniosków o dofinansowanie

GDDKiA w ramach POIiŚ zawarła 72 umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Trwa już ich wdrażanie i rozliczanie. 5 kolejnych wniosków o dofinansowanie jest w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość inwestycji, dla których Dyrekcja zawarła umowy o dofinansowanie, wynosi około 78 mld zł (w tym koszty kwalifikowalne to około 43,5 mld zł oraz wkład UE to około 37 mld zł). W ramach tych umów GDDKiA zakontraktowała około 85 proc. przyznanych środków unijnych.

GDDKiA największym beneficjentem

Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 GDDKiA złożyła ponad 900 wniosków o płatność na kwotę ponad 41,7 mld zł. Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach tych wniosków wynosi około 39,2 mld zł, co oznacza, że GDDKiA rozliczyła już finansowo około 77 proc. przyznanych środków unijnych. Wdrażanie (realizacja) oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się formalnie 31 grudnia 2023 r.

Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. GDDKiA zakłada, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne 242,7 km dróg krajowych, w tym około 37 km autostrad i 167 km dróg ekspresowych.

Czytaj też:
Ten kraj zakazał wyprzedzania się TIR-om. Polscy kierowcy też na to czekają

Źródło: GDDKiA
 0

Czytaj także