CPK przejmuje duży pakiet Torpolu

CPK przejmuje duży pakiet Torpolu

Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej
Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Źródło: PAP / Albert Zawada
Spółka Centralny Port Komunikacyjny przejęła 38 proc. udziałów w firmie Torpol, która zajmuje się inwestycjami na kolei.

Towarzystwo Finansowe Silesia zawarło z Centralnym Portem Komunikacyjnym przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich posiadanych przez TFS akcji Torpolu (8 728 600 akcji, stanowiących 38 proc. ogólnej liczby głosów), podał Torpol.

CPK przejmuje pakiet Torpolu

„Zgodnie z pismem (otrzymanym przez Torpol) przedmiotem umowy jest zobowiązanie jej stron do dokonania czynności zamknięcia, w wyniku realizacji których dojdzie do kupna przez CPK wszystkich akcji należących do TFS, a tym samym do przejęcia kontroli na spółką w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275). Jak poinformowano w piśmie, zobowiązania stron do wykonania czynności zamknięcia są uzależnione od standardowych w tego rodzaju transakcjach warunków zawieszających, w tym uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych, a także uzyskania zgody na koncentrację na zasadach i w trybie określonych w ustawie” – czytamy w komunikacie.

Torpol ujawnił z opóźnieniem, że 13 kwietnia 2022 r. spółka otrzymała od Centralnego Portu Komunikacyjnego pismo, w którym wskazano, że CPK rozważa nabycie, bezpośrednio przez CPK lub poprzez kontrolowany przez CPK podmiot, do 100% wszystkich akcji spółki oraz że większościowy akcjonariusz spółki, tj. Towarzystwo Finansowe Silesia wyraża gotowość do podjęcia rozmów w sprawie sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji Torpolu, w związku z czym planowane jest przez CPK przeprowadzenie w tym celu badania due diligence spółki.

CPK prześwietliło kondycję Torpolu

13 kwietnia 2022 r. zarząd Torpolu podjął uchwałę w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie przez potencjalnego inwestora badania due diligence w celu rozważania nabycia przez niego do 100 proc. akcji, pod warunkiem zawarcia przez Torpol oraz potencjalnego inwestora umowy o poufności, podano także.

„Spółka wyjaśnia, iż niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji poufnej naruszyłoby uzasadniony interes spółki. CPK jest spółką Skarbu Państwa powołaną do realizacji programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę w Polsce nowego lotniska centralnego oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury technicznej. Pozyskanie strategicznego inwestora branżowego odpowiedzialnego za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego może oznaczać zatem dla spółki szereg korzyści, szans lub synergii biznesowych. Naruszenie uzasadnionych interesów spółki polegałoby zatem w szczególności na możliwym negatywnym wpływie niezwłocznej publikacji opóźnionej informacji na przebieg i wynik negocjacji pomiędzy stronami transakcji” – napisał także Torpol.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,42 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews